Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation, vecka 2-6

Skapad 2015-01-07 14:35 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbete där eleverna tränar på att uttrycka sina åsikter i både tal och skrift.
Grundskola 8
Nu kommer du att få möjlighet att träna på att göra din röst hörd och stå för din åsikt. Vi kommer att diskutera i grupper, men också läsa argumenterande texter, samt skriva en egen argumenterande text.

Innehåll

Material

Det mesta av materialet kommer att finnas på Showbie, (kod: MUA64). Där kommer uppgifterna till arbetsområdet finnas. Inlämningar kommer att finnas i Showbie.

Vi kommer att läsa en del argumenterande texter och dessa delas ut under lektionstid. 

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll för ämnet svenska

Vi jobbar med följande centralt innehåll 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Arbetsprocess och lektionstid

Vi ska i arbetsområdet jobba på följande sätt:

 • genomgångar (exempelvis om olika sorters argument)
 • träna argumentation genom kortare muntliga övningar
 • läsa argumenterande texter - urskilja särdragen 
 • skriva en argumenterande text efter instruktion 
 • träna på att ge och ta emot respons, samt bearbeta texten

Planering

v. 2 träna på att formulera argument

v. 3 gå igenom olika slags argument (faktaargument, känsloargument osv.)

      läsa argumenterande texter gemensamt

v. 4-6  skriva en egen argumenterande text

          processkrivning - kamratbedömning+bearbetning av din text

           

 

Matriser

Argumenterande text vecka 2-6

På väg
E
C
A
Skriva
Du ska kunna skriva en argumenterande text så att innehållet blir begripligt.
Du behöver träna på att följa instruktionerna för att få till en argumenterande text med flyt.
Du kan skriva en en argumenterande text med viss språklig variation, med flyt i din text samt i huvudsak fungerande anpassning till uppgiften.
Du kan skriva en argumenterande text med med relativt god språklig variation, med gott flyt i din text samt fungerande anpassning till uppgiften.
Du kan skriva en en argumenterande text med med god språklig variation, med mycket gott flyt i din text samt väl fungerande anpassning till uppgiften.
Bearbetning och respons
Du behöver träna på att ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter tydlighet mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Uttrycka din åsikt
Du ska kunna visa att du kan framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du behöver träna på att diskutera och på att framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du kan diskutera och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du kan diskutera och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du kan diskutera och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: