Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Här bor vi

Skapad 2015-01-07 20:46 i Aspenskolan Tierp
Nu startar vi upp ett nytt tema på SO-lektionerna. Det kommer att handla om hembygdens historia samt människors levnadsvillkor under olika perioder.
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)
På so:n kommer vi att börja med ett nytt tema som handlar om hembygdens historia samt människor i Sverige och deras levnadsvillkor förr och nu.

Innehåll

Arbetssätt - undervisningen

Under arbetets gång kommer vi att lära oss om människor i Sverige och hur de har levt under olika perioder. Vi kommer att göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu, genom att jämföra hur vi lever nu och hur man levde i Sverige för 100 år sedan. Vi kommer att prata om Tierps kommun och hur vi har det här. Dessutom kommer vi att prata om hur det ser ut i vårt land och vilka slags naturtyper som finns här.

Bedömning och kunskapskrav

Vi jobbar mot följande kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: