Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Sex och samlevnad

Skapad 2015-01-08 09:29 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 8 Biologi

Vad är sex? Varför sex? Vad är förälskelse och kärlek? Det handlar om biologi, att vår art inte ska dö ut, hormoner och hur hjärnan upplever lust.

Innehåll

Mål

Du ska


• känna till hur kroppen förändras under puberteten hos båda könen
• ha kunskap om könsorganens byggnad och funktion
• känna till vad som sätter igång puberteten
• ha kunskap om menstruationscykeln
• veta vad befruktning innebär
• ha kunskap om olika preventivmetoder samt deras för- och nackdelar
• känna till några olika sexuella överförbara sjukdomar och hur man skyddar sig mot dem
• veta vad abort innebär
• kunna förklara en del ord och begrepp inom ämnesområdet
• känna till några olika sätt att skaffa barn
• känna till lite om fosterutvecklingen

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Arbetsgång

SEX OCH SAMLEVNAD - EGNA LEKTIONER

Under veckorna 2-7 kommer vi att arbeta med området sex och samlevnad.
Klassen kommer att delas in i fyra lika stora grupper och där varje grupp sedan lottas mot ett av följande arbetsområden.

1. Könsorganen och könssjukdomar

2. Preventivmedel

3. Förälskelse och kärlek

4. Befruktning och fosterutveckling

Arbetsområdet ni har fått skall redovisas inför hela klassen i form av en lektion, max 30 min.

Lektionen skall innehålla:

• En Power Point-presentation

• Diskussionsfrågor eller övningar

• Frågestund

• Fyra frågor med svar som sammanfattning av det som är viktigaste om Ert arbete (på ett eget papper som lämnas in till mig).

Dessutom skall samtliga medlemmar i gruppen lämna in en skriftlig sammanfattning av gruppens arbetsområde på en A4-sida.
Mailas som en Word-fil till tim.blixt@helsingborg.se

Tidsplan:

Vecka 35: Arbete med gruppuppgiften

Vecka 36: Arbete med gruppuppgiften

Vecka 37: Arbete med gruppuppgiften

Vecka 38: Elevledda lektioner-två grupper

Vecka 39: Elevledda lektioner-två grupper

Vecka 40: Avslut

Bedömning

 • Din kunskap om biologiska sammanhang.
 • Din förmåga att använda begrepp och resonera kring hälsa, sjukdom och sexualitet och då visa på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Din förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör sexualitet och samlevnad.
 • Din förmåga att söka naturvetenskaplig information och använda denna i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar.
 • Din förmåga att exemplifiera, förklara och visa på samband melan någon naturvetenskaplig upptäckt och dess betydelse för människans levnadsvillkor.

Matriser

Bi
Sex och samlevnad

Biologi åk.9

Grundläggande
------------------------->
Avancerat
Söka, värdera och använda naturvetenskaplig information
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor. Eleven för väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Eleven kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Eleven kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Eleven kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunicera
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Beskriva och förklara
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och sexualitet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och sexualitet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människo-kroppens byggnad och funktion med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, och sexualitet och visar då på komplexa samband som rör människo-kroppens byggnad och funktion med mycket god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: