Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum och livet på jorden

Skapad 2015-01-08 14:20 i Gantofta skola Helsingborg
Big Bang Universum Det första livet Dinosaurier Stenåldern Bronsåldern Järnåldern
Grundskola 3 NO (år 1-3) Bild Svenska SO (år 1-3) Teknik
Du kommer att få lära dig om universums och jordens utveckling från The Big Bang och framåt. Du får lära dig om hur universum ser ut och hur livet på jorden började och hur växter och djur utvecklades. Du kommer också att få lära dig massor om dinosaurier och forntiden.

Innehåll

Avsnitt 1

Så här kommer vi att jobba:

Vi ska se film, läsa och höra fakta.
Vi ska skriva gemensamma och egna texter om universum, livets början, dinosaurier och forntiden.

Avsnitt 2

Detta kommer vi att bedöma:

Hur du använder olika bildtekniker och material.

Hur du berättar om jordens solens och månens olika rörelser.

Hur du berättar om stjärnhimlen.

Hur du letar efter information. 

Hur du skriver faktatexter.

Hur du använder punkt och stor bokstav.
Hur du berättar om spår av forntiden i vår natur, till exempel gravsättning och sliprännor.
Hur du berättar något om hur människorna levde i de olika tidsåldrarna.
 
Målen i svenska bedöms i i redan inlagda läs- och skrivmatriser.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: