Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Kemiförsök år 4 ht-16

Skapad 2015-01-08 15:48 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Under de kommande veckorna ska vi bege oss in i kemisternas värld. Vi kommer att undersöka, analysera, dokumentera och arbeta enskilt och i grupp.
Grundskola 4 – 6 Kemi

Undersöka för dig fem okända ämnen på olika sätt, för att till slut ta reda på vilka ämnen det är.

Innehåll

Kemiförsök

Du kommer att få

• lära dig olika metoder som är användbara för att undersöka fasta ämnen

• undersöka fem olika kemiska ämnen som ser snarlika ut med hjälp av dessa metoder

• dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till varje undersökning. Skriva en enkel lab-rapport.

• veta vilka säkerhetsregler som gäller då man arbetar med kemiska ämnen.

• se exempel på olika ämnens löslighet i vatten, och deras förmåga att bilda kristaller. Se exempel på några olika kemiska reaktioner som kan inträffa med ättika, jod och rödkålssaft.

Arbetssätt......

Under ett antal tillfällen kommer du att få bekanta dig med 5 olika vita pulver och undersöka deras egenskaper. 
Genom experiment, diskussion, iakttagelser, dokumentationer kommer du fram till vilka de olika pulvren är.
Vi kommer läsa texter gemensamt.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning:

Din förmåga att:

 • genomföra enkla undersökningar efter given planering och då ta till dig grundläggande begrepp och sammanhang
 • inom kemi hantera okända, kemiska ämnen samt övrig utrustning på ett säkert sätt
 • samla på dig kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att göra en förutsägelse, observera, beskriva och dokumentera resultaten av olika tester
 • använda dina nya kunskaper i ett slutgiltigt ”test” genom att fundera, planera, undersöka och dokumentera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: