👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1, 17/18

Skapad 2015-01-09 11:46 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Lokal pedagogisk planering Ma årskurs 1 Strandängsskolan 2014-2015 Område: Talens värld
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Pedagogisk planering matematik

åk 1 Strandängsskolan

 

Syfte/Långsiktiga mål: Eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Förmågor i fokus:

 • Förmåga att formulera och lösa problem

 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder

 • Förmåga att använda matematiska begrepp

 • Förmågan att föra och följa matematiska resonemang

 

Centralt innehåll:
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp
Positionssystemet
Huvudräkning i addition, subtraktion och multiplikation
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse
Jämföra, uppskatta och mäta volym, längd, vikt och tid
Problemlösning i enkla situationer
Mönster och talföljder
Geometriska objekt

 

 

Konkretisering av målen:
Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)

 • Förstå siffrors olika värde, positionssystemet, och kunna dela upp tal på olika sätt.

 • Huvudräkning i addition och subtraktion inom talområde 0 – 20.

 • Addition och subtraktion med tvåsiffriga tal i talområdet 0-100.

 • Utföra skriftlig huvudräkning i talområdet 0-100.

 • Lösa och formulera vardagsproblem inom talområdet 0-100

 • Förstå och kunna använda likhetstecknet.

 • Förstå och kunna fortsätta talmönster.

 • Jämföra, uppskatta och mäta volym, längd, vikt och tid.

 • Kunna använda grundläggande geometriska begrepp och lägesord

Bedömningsverktyg:
Skolverkets bedömningsstöd samt Lgr 11