Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion vårterminen 2016

Skapad 2015-01-09 14:06 i Holmesskolan Torsby
Grundskola 5 Religionskunskap

I det här arbetet får du fördjupa dig något i de fem världsreligionerna kristendom, judendom, islam, buddism och hinduism. Du kommer att träna på att hitta information och jämföra de olika religionerna med varandra. Du ska kunna det viktigaste om varje religion och se likheter och skillnader. Vi ska även diskutera och rätt och fel med hjälp av etiska begrepp och modeller.

Innehåll

Syfte / förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Konkretisering av mål

Målet är att du efter arbetet ska:

- känna till så mycket om de fem världsreligionerna kristendom, judendom, islam, buddism och hinduism att du kan berätta om varje religion och kunna jämföra dem på ett enkelt sätt.

- kunna föra ett resonemang om vad tro och livsåskådning kan ha för betydelse för människor.

- kunna föra ett resonemang om rätt och fel/moraliska frågor.

- kunna använda ord och begrepp som vi arbetar med inom ämnesområdet.

- kunna söka information och resonera om hur olika källor kan användas.

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re  E 6
  Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  E 6
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Re  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Re  E 6
  Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Re  E 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.

Arbetssätt

Du kommer att få titta på film, söka information i böcker, på nätet och i tidningar, läsa och diskutera. Vi kommer att utgå en hel del från texter i läroboken Upptäck religion.

Du kommer att få arbeta enskilt, i grupp och i helklass.

Du kommer att få träna på att resonera i liten och stor grupp.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du:

- kan berätta om, och jämföra, de fem världsreligionerna kristendom, judendom, islam, buddism och hinduism.

- för resonemang om vad tro och livsåskådning kan betyda för människor.

- för resonemang om rätt och fel/moraliska frågor.

- kan använda ord och begrepp som vi arbetar med inom området.

- söker information och resonerar om hur olika källor kan användas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: