👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konflikter, hur stor del har religionen?

Skapad 2015-01-10 13:33 i Torpskolan Lerum
Fokus på judendom, islam, kristendomen och konflikter mellan dessa religioner.
Grundskola 9 Religionskunskap
Finns det en allsmäktig gud?

Inger det trygghet att tillhöra en religion eller blir man styrd och kontrollerad?

Hur lever man med en religion och vem är det som bestämmer vad man ska tro på? Skapar religionen i sig konflikter eller ligger något annat bakom?

Inom området världsreligioner får du bland annat reflektera över svaren på dessa frågor.

Innehåll

Centralt innehåll som arbetsområdet inte berör:

Hinduismen och Buddismen ingår inte i detta moment

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att diskutera kristendom,Judendom och Islam.  Vi kommer att föra diskussioner om aktuella situationer och händelser gällande religion och samhälle samt debattera om våld och orsaker till hat. Det talas ofta i media om att många i Sverige är rädda för Islam, är det så? Judendomen, var står den? Kristendomen, hur inblandad är den?

En del av uppgiften är att diskutera i mindre grupper. 

Du kommer att få fyra frågor som du ska resonera kring. Frågorna är anpassade så att det är en till varje del av matrisen.

För att kunna svara på dessa frågor måste du göra följande: 

- Välj en konflikt i världen som handlar om religion

- Beskriv konflikten. Hur har den uppstått, varför uppstod den, vad har den dragit med sig, vad kan man göra åt den, kan vi (du och jag) göra något för att stoppa eller lindra konflikten? Glöm inte bort religionen i detta läget.Viktigt är att du får med omvärldens reaktioner på konflikten, är den "viktig" ? 

-Går konflikten att lösa? Försök att hitta några punkter som du tycker att man borde kunna enas runt.  

-Etik och Etiska modeller är något du ska kunna förklara.

 

 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

- dina kunskaper om  den/de religionerna som du valt att arbeta med

- hur väl du kan beskriva och resonera kring hur samhälle och religion påverkar varandra

- ditt resonemang i ämnet religion/konflikt. 

Som underlag för bedömning ligger även diskussioner under arbetets gång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Bedömning av Religion och konflikter

Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Kunskaper om religionerna
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra religionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om kristendomen och de andra religionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra religionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Resonera kring livsfrågor och identitet
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beskriva samband mellan religion och samhälle
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Moraliska frågeställningae, värderingar, etiska begrepp & modeller
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.