Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och elektricitet

Skapad 2015-01-10 16:15 i S-Kungsmarksskolan Munkedal
Du kommer att få lära dig hur energi produceras på olika sätt. Du kommer att diskutera för och nackdelar med de olika sätten hur energi produceras.
Grundsärskola 7 – 9
Du kommer att få lära dig om energi och elektricitet. Du kommer bland annat få lära dig när du använder elektricitet och vad du ska tänka på när du använder elektricitet. Du kommer få lära dig att elektricitet producerad (tillverkas) på olika sätt. Du kommer också lära dig att det finns för- och nackdelar med de olika sätten att producera (ta fram) elektricitet när det gäller miljön.

Innehåll

 

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla  nyfikenhet på och intresse för de sammanhang och fenomen i naturen som hela tiden påverkar miljön och allt levande.

 

Arbetssätt

 • Du kommer att få muntliga genomgångar.
 • Du kommer att få se på filmer.
 • Du kommer att få läsa.
 • Du kommer att få samtala och diskutera.

Bedömning kommer ske under arbetets gång genom dokumentation vid samtal och diskussioner under lektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Kärnkraft, fossila- och förnybara bränslen. Deras betydelse för vår energianvändning i samhället och deras för- och nackdelar när det gäller miljön.
  NO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9

Matriser

Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E, NO åk 9
Kunskapskrav för betyget C, NO åk 9.
Kunskapskravet för betyget A, NO åk 9.
Miljöfrågor
I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om samhällets energikällor och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om samhällets energikällor och ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om samhällets energikällor och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: