Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"TIden"

Skapad 2015-01-11 12:28 i Lurs skola Tanum
Området innefattar arbeten med årets kalender och klockan, analog och digital tid, tidsberäkningar och uppskattningar.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Tiden går

Vi kommer att arbeta med begreppet "Tid". Du skall få träna på att tolka och avläsa tid både på olika klockor och i årskalendern.

Innehåll

Syfte


 

Kopplingar till läroplan

  • Ma
    Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Mål

att kunna namnge årets månader och placera dem i rätt inbördes ordning

att kunna skriva datum

att kunna lösa uppgifter utifrån årets kalender

att kunna avläsa och ange klockslag med analog och digital tid

att kunna räkna tidsskillnader

att kunna lösa textuppgifter med klockslag

att få en grov tidsuppfattning (ex. Hur länge kan du hålla andan, borstar du tänderna, sover du o.s.v.?)

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Ma   3
    Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  • Ma   3
    Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Arbetssätt

Du deltar i klassens gemensamma genomgångar, diskussioner och reflektioner.

Du arbetar individuellt, i par eller grupp med skriftliga uppgifter.

Du arbetar individuellt, i par eller grupp med laborativt materiel såsom klockor, månadsbilder o.s.v.

Du tillverkar eget materiel, t.ex. en klocka. 

Bedömning

Du visar upp dina arbeten för fröken.

Du deltar i klassens gemensamma samtal kring tid.

Du gör uppgifterna i en diagnos efter avslutat arbetsområde. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: