Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion årskurs 2

Skapad 2015-01-11 20:15 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 2 SO (år 1-3) Religionskunskap
Undervisningen i ämnet religion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA DIN FÖRMÅGA ATT

 •  

 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

 • Vi kommer att göra en gemensam tankekarta för att ta reda på vad du redan vet om religion.

 • Samtala om varför vi tror att det finns religioner och vad det kan innebära att vara eller inte vara religiös.

 • Göra jämförelser mellan att vara barn för 100 år sedan och vara barn idag. 

 • Vi kommer söka information om olika högtider, heliga böcker, symboler, platser, byggnader samt berättelser kopplade till kristendom, judendom och islam genom att läsa olika texter, lyssna på berättelser och se utbildningsprogram. Vi ska också besöka en kyrka och en moské.

 • Vi ska läsa och och skriva enkla faktatexter.

 • Du kommer få delta i samtal om så kallade livsfrågor, det är frågor om vad som är viktigt i livet, livets mening, ont och gott, rätt och orätt.

 • Vi kommer lyssna till och diskutera berättelser ur Bibeln och från antik och fornordisk mytologi.  

 • Du ska genom intervjuer och observationer söka information och sammanställa detta i en text.

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS - DIN FÖRMÅGA ATT...

 •  beskriva och jämföra kristendom, islam och judendom utifrån hög­tid, symbol och centrala berättelser.

 •   ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

 •   visa på hur spår av nordisk mytologi lever kvar i vår tid.

 •   föra samtal om elev­nära livsfrågor.

 •   föra samtal om normer och regler och varför de behövs.

 •  söka information genom intervjuer och observationer.

 •  använda ord och begrepp som är centrala för temat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Re  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Re  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Re  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  Re  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  Re   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Re   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  Re   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  Re   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  Re   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: