Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2015-01-12 08:38 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Engelska
...

Innehåll

Syfte/mål

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

Centralt innehåll

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Undervisning

 De förmågor som bedöms kommer att tränas genom att:

 • vi läser olika engelska texter samt samtalar om dessa
 • vi lyssnar på olika engelska texter där olika dialekter talas.
 • vi skriver olika typer av texter med olika mottagare och ger varandra respons på våra arbeten.
 • vi tränar på olika strategier som kan underlätta vid lyssnande och skrivande.
 • vi pratar om och diskuterar vardagliga händelser och företeelser.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå innehållet i talad engelska
 • skriftligt och muntligt uttrycka dig
 • förstå innehållet i enkla engelska texter
 • använda olika strategier för att underlätta ditt lyssnande och läsande

Bedömning

Du visar detta genom att:

 • du deltar aktivt i samtal och diskussioner där du ställer frågor och framför åsikter.
 • du producerar olika typer av texter för olika mottagare
 • du läser olika typer av texter och kan diskutera, återge eller på annat sätt referera till texterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: