👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur första världskriget ledde till andra världskriget och Nazitysklands uppgång och fall.

Skapad 2015-01-13 08:39 i Gillboskolan Sollentuna
Konsekvenserna av första världskriget. Mellankrigstiden med fokus på Tyskland och Europa. Orsaker till andra världskriget och andra världskrigets förlopp (Nazitysklands uppgång och fall).
Grundskola 7 – 9 Historia

Innehåll

L Förmågor från ämnets syfte i läroplanen som ingår och ska utvecklas inom arbetsområdet:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

L Centralt innehåll som ingår i arbetsområdet:


------ TA BORT TEXTEN HÄR NEDANFÖR OCH SKRIV IN DIN EGEN ----------------------

Vill du Koppla till Centralt innehåll i Lgr11, eller titta i Lgr11 så klicka på "Koppla" ovanför rutan i den grå listen.

L Bedömning (konkretisering av kunskapskrav)

Se matris nedan. 

L Hur är eleverna med och påverkar och har inflytande inom arbetsområdet

L Inom URO arbetar alla med ett språkutvecklande arbetssätt genom kända strategier

 • Förklara ord och begrepp
 • Förkunskaper innan ett arbetsområde påbörjas
 • Ge både muntlig och skriftlig instruktion
 • Förklara på olika sätt
 • Använda visuellt stöd
 • Konkretisera innehåll

L+E Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

Genomgångar, filmer, enskilt arbete, diskussioner. 

L+E Utvärdering av arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Hur första världskriget ledde till andra världskriget

KUNSKAPSKRAV

F
E
C
A
Historiska kunskaper - orsaker och konsekvenser
Versaillefreden och första världskrigets konsekvenser. Mellankrigstiden - Hur Hitler kunde ta makten i Tyskland.. Hur andra världskriget startade Andra världskriget förlopp - Nazitysklands uppgång och fall
Elev har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss delunderbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt

Hi
Hur första världskriget ledde till andra världskriget

KONKRETISERING

Godtagbara kunskaper
Bättre
Bäst
Versaillefreden
Tyskland fick skulden och skulle betala skadestånd. Kunna knyta ihop freden med Nazisternas maktövertagande. Beskriva med enkla samband hur freden kan ses som orsak till andra världskriget.
Tysklands skuld och skadestånd plus fler straff som Tyskland fick. Kunna knyta ihop freden med Nazisternas maktövertagande Beskriva med förhållandevis komplexa samband hur freden och nazisternas maktövertagande kan ses som orsak till andra världskriget.
Tysklands skuld och skadestånd plus fler straff som Tyskland fick. Kunna knyta ihop freden med Nazisternas maktövertagande Beskriva med komplexa samband hur freden och nazisternas maktövertagande kan ses som orsak till andra världskriget. Samt kunna knyta ihop första världskriget orsaker med andra världskriget.
Övriga konsekvenser av första världskriget.
Någon fler konsekvens än Versaillefreden. Enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Några fler centrala konsekvenser. Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Flera centrala konsekvenser med djup. Välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Nazisternas maktövertagande
Hur Versaillefreden (skuld och skadestånd) hjälpte Nazisterna att ta makten. Dolkstötslegenden.
Hur Versaillefreden (skuld, skadestånd och övriga straff) hjälpte Nazisterna att ta makten. Dolkstötslegenden. Hur depressionen med start 1929 i USA “hjälpte” nazisterna till makten. Visar hur orsaker kan hänga ihop.
Hur Versaillefreden (skuld, skadestånd och övriga straff) hjälpte Nazisterna att ta makten. Dolkstötslegenden. Hur depressionen med start 1929 i USA “hjälpte” nazisterna till makten. Hur tyska riksdagens (Weimarrepubliken) sammansättning gynnade nazisterna. Visar hur orsaker kan hänga ihop och förstärka varandra.
Hur andra världskriget startade
Resonera enkelt och till viss del underbyggt kring hur Versaillefreden kan ses som orsak till andra värdskriget. Hur och varför Tyskland tar över Tjeckoslovakien och Östterrike och övriga länder ej sätter stopp (eftergiftspolitik)
Resonera utvecklat och relativt väl underbyggt om hur Versaillefreden kan ses som orsak till andra värdskriget. Hur och varför Tyskland tar över Tjeckoslovakien och Östterrike och övriga länder ej sätter stopp (eftergiftspolitik). Tyskland och Sovjets ickeangreppspakt.
Resonera välutvecklat och väl underbyggt om hur Versaillefreden kan ses som orsak till andra värdskriget. Hur och varför Tyskland tar över Tjeckoslovakien och Östterrike och övriga länder ej sätter stopp (eftergiftspolitik). Tyskland och Sovjets ickeangreppspakt.
Hur Nazitysklands inledande framgångar ändå slutade i förlust.
Hur Tyskland snabbt tar över områden i början. Kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring minst två avgörande händelser som gör att de ändå förlorar.
Hur Tyskland snabbt tar över områden i början. Kunna föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring avgörande händelser som gör att de ändå förlorar.
Hur Tyskland snabbt tar över områden i början. Kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring avgörande händelser som gör att de ändå förlorar.
Begrepp
Låg precision men måste i huvudsak vara korrekt. Följande är obligatoriska att kunna: ockupation, kapitulation, axelmakterna, de allierade, invasion, eftergiftspolitik, inflation, depression och propaganda.
Många ämnesspecifika begrepp, oftast med precision och måste i allt väsentligt vara korrekt
God precision, funktionellt och genomgående, få oklarheter, betydelsen framgår tydligt