Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik- Ellära och magnetism

Skapad 2015-01-13 15:10 i Irstaskolan Västerås Stad
Arbetsområde: År 7 Ellära och magnetism Tidsperiod: Vecka 3-18 Läromedel: Spektrum fysik sid 41-68, 219-241 Spektrum fysik light sid 28-44, 148-161 Lärare: Shewa B. Valsås, Åsa Mattiasson
Grundskola 7 – 9 Fysik
I vårt moderna samhälle bygger på stora delar av vårt sätt att leva på elektricitet. Här kommer du få lära dig mer om elektricitet och magnetism.

Innehåll

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Arbete i läroboken
 • Laborationer
 • Film
 • Gruppdiskussioner
 • Läxor
 • Avsnittet avslutas med ett skriftligt kunskapsprov

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

Fysiken i naturen och samhället

•    Aktuella samhällsfrågor som rör fysik

Fysiken och vardagslivet

•Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

•Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Fysiken och världsbilden

•Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. 

Fysikens metoder och arbetssätt 

•Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

•Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

•Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

•Dokumentationavundersökningarmedtabeller,diagram,bilderochskriftliga rapporter.

•Källkritiskgranskningavinformationochargumentsomelevenmöterikällor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik. 

Kunskapsmål

 •  hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans

 •  hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sam- manhang

 •  hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt och hur man kan undvika olyckor

 •  hur elektrisk energi kan omvandlas till andra energiformer

 •  hur historiska och nutida upptäckter inom elektricitet påverkat samhället, miljön och människans levnadsvillkor 

 • skillnaden mellan spänning, ström och resistans

 • att det finns ett samband mellan spänning, ström och resistans i elektriska kretsar samt hur det används i vardagliga sammanhang

 • vad ledare och isolatorer är och hur framtidens elektriska ledare ser ut

 • hur magnetism upptäcktes och hur nya kunskaper idag har gett oss tekniska lösningar

 • skillnaden mellan en vanlig magnet och en elektromagnet

 • hur sambandet mellan elektricitet och magnetism upptäcktes och hur det utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning idag, till exempel elvispen

 • hur elektromagneter kan användas för att skapa rörelse i en elmotor eller för att skapa elektrisk energi i en generator

 • hur upptäckten av sambandet mellan elektricitet och magnetism har revolutionerat den tekniska utvecklingen i samhället och därmed förändrat människans levnadsvillkor

Kursplan fysik: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/fysik

 

Matriser

Fy
Fysik- Ellära och magnetism År 7 Förmågor som bedöms

F
E
C
A
.
.
Systematiska undersökningar
Du kan ej följa en given planering och eller du laborerar utrustningen på ett säkert sätt.
Du kan genomföra undersökningar från givna planeringar och bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk från. Du laborerar på ett säkert sätt.
Du kan genomföra undersökningar från givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som efter viss bearbetning går att arbeta systematisk från. Du laborerar på ett säkert sätt.
Du kan genomföra undersökningar från givna planeringar och formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk från. Du laborerar på ett säkert sätt.
Begrepp
Du visar bristfällig kunskap om de begrepp vi arbetat med.
Du har grundläggande kunskap om begreppen.
Du har goda kunskaper om begreppen.
Du har mycket goda kunskaper om begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: