Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 1500 - 1700

Skapad 2015-01-15 17:19 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Upptäcktsresorna, handel och reformationen. Sverige under Gustav Vasas tid vid makten. Hur Sverige växte under Stormaktstiden.
Grundskola 5 Historia
Du kommer att få lära dig om några av upptäckarna, samt om reformationen och Sverige under Gustav Vasas tid vid makten. Dessutom lär du dig om hur Sverige växte under Stormaktstiden.

Innehåll

Arbetssätt/planering

 • Filmer och diskussioner om deras innehåll.
 • Söka svar på frågor, t ex om upptäckarna.
 • Diskutera källor och deras tillförlitlighet.
 • Grupparbete.

Bedömning

Läraren bedömer:

 • Hur du använder ord som hör till historieämnet, så som källa, orsaker, konsekvenser och levnadsvillkor.
 • Hur du använder ord som hör till arbetsområdet, så som flotta, koloni, union, reformation, protestant, katolik, avlatsbrev, abdikera, konvertera, fogde, Vasatiden, Stormaktstiden, häxprocess.
 • Vad du känner till om historiska personer, t ex Columbus, Magellan, Vasco da Gama, Gustav Vasa, Gustav II Adolf, drottning Kristina, Axel Oxenstierna, Karl XII.
 • Genom gemensam bedömning och jämförelse, kunskapskontroller, skrivna texter och muntligt berättande.

Syfte med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: