Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Böcker i barnens värld; Sagor och faktaböcker.

Skapad 2015-01-15 20:36 i Pysslingen Förskolor Melissaki Pysslingen
Vad ska vi jobba med? Vi ska jobba med temat: Böcker i barnens värld; Sagor och faktaböcker. Temaarbetet förläggs inte till en speciell tid eller plats, utan dyker upp i olika delar av verksamheten. Temaarbetet har till syfte att barnen skall få möjlighet att förstå att våra handlingar på olika sätt har inverkan på vår omgivning. Hur har Temat uppkommit? Det uppkom genom barnens: • Nyfikenhet att bläddra i Melissakis böcker • Lust att lyssna på högläsning • Intresse av att berätta om sitt eget liv eller skapa egna berättelser och uttrycka sin fantasi • Behov att skapa förståelse för livet, vårt samhälle, och relationer mellan människor. Vad har vi för syfte? Syftet är att utveckla ett långsiktigt och varaktigt intresse för böcker hos barnen. Mål - Varje barn ska få kontakt med barnlitteraratur och chans att upptäcka att texter är en källa till glädje och förnöjelse och kan föra dem till nya, fantastiska världar med överraskningar och spänning. - Barnen ska få möjlighet att utveckla sin fantasi, få stöd till språklig kreativitet samt uppmuntran till att bli aktiva läsare. - Pedagogerna ska stödja och stimulera varje barns nyfikenhet på olika livsfrågor och deras behov att lära känna omvärlden. - Varje barn ska få möjlighet att ta del av de demokratiska värderingarna som genomsyrar vårt samhälle. - Varje barn ska få möjlighet att utveckla sitt ordförråd och förstå hur orden är uppbyggda samt bli introducerade i det skriftliga språkets funktion. Vi pedagoger ska se till att göra högläsning till en viktig del av den vardagliga pedagogiska verksamheten. Vidare kommer vi att ha en konstant förnyelse av förskolans bibliotek med kvalitativa barnböcker, samt ett internt lånesystem som kommer att främja delaktighet för alla inblandade, både i förskola och hem. Barnen ska ha inflytande genom att välja böcker som vi ska läsa genom demokratiska processer, ska kunna besöka olika bibliotek i staden, dramatisera sagor som vi läser, ska kunna skilja på fakta- och sagoböcker, bli medvetna om hur man letar information i böcker, skapa egna berättelser, illustrera dem, trycka och binda egna böcker. Pedagogerna tillsammans med barnen kommer att se på böckerna med en kritisk blick genom att göra olika jämförelser, genom att utmana till diskussioner, funderingar och det kreativa tänkandet. Dessutom är det också meningen att olika små projekt ska dyka upp med inspiration från böckerna som vi läser och som rör naturvetenskapliga frågor, teknik, matematik, lek, skapande mm. Högläsningen gör dessutom barnen delaktiga i en kraftfull social inlärningsprocess, där de vuxna fungerar som viktiga förebilder som demonstrerar läsandets glädje och långsiktiga värde.
Förskola

Innehåll

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: