Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP idrott & hälsa vt-16

Skapad 2015-01-15 20:50 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Undervisningen i ämnet idrott & hälsa ska bl.a. syfta till att eleverna utvecklas allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man påverkar sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskap om hur fysisk aktivitet förehåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktivteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Grundskola 5 – 6 Idrott och hälsa
RORELSE. HÄLSA och LIVSSTIL. ORIENTERING

Innehåll

Avsnitt 1 Rörelse:

du kan utföra enkla rörelse till musik.

Lära dig olika lekar,spel och idrotter, samt danser och rörelse till musik.

Lära dig takt och rytm i lekar,danser och rörelser till musik.

Avsnitt 2

Du kan planera/genomföra ett uppvärmningsprogram för dig och för gruppen.

Du lär dig att sätta samman grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Avsnitt 3

Du kan bli säkrare på att läsa kartan och att hitta omgivningen.
Du förstå vikten på av ett gott samarbete när du orienterar tillsammans med andra.

Avsnitt 4

Du ska lära dig  att träna grundmoment i kondition ,styrka och rörlighets träning, och varför gör du övningar(syftet).
Styrketräning med endast kroppen som belastning.


Avsnitt 5

Friidrott:
Du ska lära dig grundträning/teknik i de olika grenarna i friidrott.
Vidare utveckling i de olika grenarna.

Matriser

Idh
LPP idrott & hälsa ht 16

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Rörelse
Du använder till viss del motoriska grundformer vid olika typer av lekar, spel, gymnastik och idrotter i skiftande miljöer. Du kan utföra enkla rörelser till musik.
Du använder sammansatta motoriska grundformer, relativt väl, vid olika typer av lekar, spel, gymnastik och idrotter i skiftande miljöer. Du utför rörelser till musikens takt och rytm med förhållandevis god anpassning
Du behärskar ett väl anpassat rörelsemönster vid olika typer av sammansatta rörelser vid lekar, spel gymnastik och idrotter i skiftande miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett komplext sätt med god känsla för takt och rytm i musiken.
Ny aspekt
Hälsa uppvärmningsprogram
Eleven kan delta i lekar,spel,och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten
Eleven kan delta i lekar,spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar,spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Ny aspekt
Friluftsliv/utevistelse
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och ute miljö med viss anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och ute miljö med relativt god anpassning till olika förhållande och till allemansrättens regler,dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljör med hjälp av kartor
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållande och till allemansrätten regler. Eleven kan samtala om egna upplevelser av friluftsliv och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: