Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3

Skapad 2015-01-16 12:33 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Musik

Vi kommer att öva på att sjunga unisont och i kanon, spela på trumma och följa en rytm. Vi kommer ochså att skriva egna texter och träna på ett framträdande.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömmas?

Din förmåga att:*  delta i gensam sång och kanon* härma och skapa rytmer och takter* skriva ny text till kända melodier 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  A 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
 • Mu  A 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
 • Mu  A 6
  Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  A 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 • Mu  A 6
  Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Mu  A 6
  Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Undervisning och arbetsformer

* sjunga unisont och i kanon* härma och skapa rytmer och takter* skriva ny text till kända melodier* musiklyssning* rytminstrument 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: