Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-tema: Från flinta till järnyxa

Skapad 2015-01-18 11:40 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Innehåll

Syfte

Du ska få möjlighet att utveckla följande kunskaper

Undervisning

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter om forntiden
 • se filmer om forntiden
 • rita och samtala om tidslinjen
 • skriva faktatext om stenåldern, bronsåldern och järnåldern
 • skapa genom att rita, måla och bygga för att öka förståelsen för de olika tidsperioderna (tidsbegrepp)

Bedömning

Se matris: SO-tema: Från flinta till järnyxa

Kunskapskrav

Utvärdering

Vi utvärderar genom att eleverna får presentera arbetet muntligt, skriftligt och även med egna bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: