👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklig medvetenhet i förskoleklass

Skapad 2015-01-18 17:20 i Sankt Olofs skola Simrishamn
Grundskola F
Alla barn ska fått möjlighet att utveckla intresse för RIM, ORD, MENINGAR, STAVELSER och LJUD. Bli språkligt medvetna.

Innehåll

Syfte och Motiv

-Att öka elevens språkliga medvetenhet
-Underlätta läs och skrivinlärning

Mål

Att varje elev utvecklar
-nyfikenhet och lust att lära
-sin förmåga att lyssna
-våga prata inför andra
-att nyanserat talspråk
-ökar sitt ordförråd och begrepp
-sin förmåga att leka med ord, rimma
-vad är en mening/ ord
-stavelser och ljud
-sin förmåga att reflektera, uttrycka egna uppfattningar, tankar, ställa frågor och argumentera
-sin förmåga att förstå andras perspektiv och att kommunicera med andra
-sitt intresse för skriftspråket
-Att öka intresset för det skrivna, sagor, berättelser

Centralt innehåll

-Vi använder oss av Trullematerialet samt en del från Bornholmsmodellen för att öka den språkliga medvetenheten.

Vi utgår från sagan om Trulle på ett lustfyllt sätt. Trulles 5 stegpinnar, RIM - ORD - MENINGAR - STAVELSER - LJUD 
- vi läser böcker med rim, nonsensrimmar, ett ord ska bort, vi skriver egna rimramsor, mm
-Vad är ett ord, vi leker med ord, gör konstiga meningar, vad är fel? lek med sammansatta ord. Vi "samlar" ord och leker med ordbilder.
-Meningar, vad är en mening, stor bokstav och punkt
-Stavelser, delar av ord, vi klappar våra namn i stavelser, delar upp ord i stavelser och jämför, Hacke Hackspett som pratar långsamt och betonar stavelser hjälper oss och sen sätter vi ihop orden så de blir "hela"
-Ljud, vi läser i Trulles ABC- bok, vi lyssnar på första och sista ljud, hur många ljud ett ord har, osv.
-Vi använder språkpåsar, lekar, sång och musik, spel, mm.
-Eleverna ges många möjligheter att komma till tals i grupp, presentation av saker de tar med, vardagliga händelser, mm.
-Lyssnarövningar för att öka uppmärksamheten att lyssna på varandra, ljudlekar, använda timglas," talpinne"

Vår ambition är att eleverna varje dag ska ha hört en saga. Genom högläsning stimulerar vi elevernas intresse för språket, fantasi och ökar ordförrådet. Vi tittar på bilder och analyserar det skrivna. Vi besöker biblioteket en gång i veckan och visualiserar mängden böcker vi haft förmånen att läsa och lyssna på.

 

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
    Gr lgr11

Matriser

Språklig medvetenhet - enskild elev

Nivå 1
Nivå 2
Rimord
Fyller i rimord då pedagog läser meningar eller rimsagor.
Hittar självständigt på egna rimord utifrån bilder eller givna ord. Rimmar spontant.
Mening
Räknar tillsammans med pedagog hur många ord en mening på tavlan har.
Lyssnar och räknar självständigt antal ord i en given mening. Hittar på egna meningar.
Ord
Skiljer på långa och korta ord tillsammans med pedagog. Kan tillsammans med pedagog hitta på sammansatta ord.
Kan självständigt hitta på egna korta och långa ord. Kan självständigt hitta på egna sammansatta ord med hjälp av eller utan konkret material. Kan självständigt dela upp sammansatta ord.
Stavelser
Klappar stavelser tillsammans med pedagog och räknar hur många det är.
Klappar själv stavelser och räknar hur många det är. Räknar självständigt stavelser i ord när någon annan klappar dem.
Ljud
Lyssnar efter, och kan säga, första ljudet i ord tillsammans med pedagog. Lyssnar efter, och kan säga, sista ljudet i ord tillsammans med pedagog. Lyssnar efter, och räknar, antal ljud i ord tillsammans med pedagog.
Lyssnar efter, och kan självständigt säga, första och/eller sista ljudet i ord. Lyssnar efter, och räknar självständigt, antal ljud i ord.
Bokstav
Känner igen någon eller några bokstäver i sitt eget namn och kan ljudet på dem.
Känner igen bokstäver i andra ord och kan ljudet på dem.