Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi tecknar serier

Skapad 2015-01-19 09:01 i Stamgärde skola Åre
Vi tecknar våra egna serier och övar oss i programmet Paint.
Grundskola 5 Bild
Hur berättar man en historia utan att använda text? Hur kan man uttrycka känslormed färger och former? Hur fångar man en läsare?

Innehåll

Syfte

Syftet är att kommunicera med bilder för att berätta en historia i form av en serie. Serien ritas för hand och tuschas. Med hjälp av scanner och bildprogrammen "Paint" och Pixlr  vidareutvecklar vi våra serier. 

Centralt innehåll

Bildframställning

Vi övar oss att framställa berättande och informativa bilder, i form av tecknade serier. 

 

Redskap för bildframställning

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, (tex hur linjer och gråskala kan användas, bildutsnitt, 5 knep att skapa djup).

Vi kommer att använda oss av verktyg för teckning i form av blyerts / grafit pennor samt tuschpennor.

Vi använder programmen  Paint och Pixlr för att utveckla våra serier samt färglägga dem.

 

Bildanalys

Vi granskar olika serier för att se hur de är utformade och förmedlar budskap.

 

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap som behandlas är:

bildruta, pratbubbla, serie, strip, seriefigur

linje, gråskala, gråton,

perspektiv, djup, grodperspektiv, fågelperspektiv

bildutsnitt, totalbild, helbild, halvbild, närbild, detaljbild

förgrund, bakgrund, motiv, horisontlinje

 

Kunskapskrav

Arbetssätt

1 lektion Genomgång av bildutsnitt och praktisk övning

1 lektion Genomgång av hur man bygger upp en serie, presentation av uppgiften samt utveckling av seriefigur

1 lektion se film med Johan Unenge och Lars Mortimer

3 lektioner Rita synopsis och slutföra sin serie.

2 lektioner Bearbeta serien med Paint eller Photofilter

1 lektion Analys och utvärdering av sin serie.

 

 

Uppgift

Du ska berätta en historia med bilder i form av en tecknad serie.

Serien skall disponeras väl på en A3, med ca 5 bildrutor totalt + en headline/ titelruta.

Olika bildutsnitt skall användas för att förtydliga handlingen.

Bilderna skall vara uppbyggda med förgrund och bakgrund, gärna i flera plan.

Slutresultatet skall vara i svartvitt A4-format samt en (digital) färgvariant.

 

Bedömning/bedömningsmatris

Elevens arbetsprocess bedöms fortlöpande under arbetets gång.

Elevens förmåga att analysera bedöms vid den skriftliga utvärderingen samt vid gemensamma  muntliga analyser.I den slutliga produkten bedöms elevens förmåga att framställa bilder. Det jag tittar extra noga på är: 

 • hur bildutsnitt används
 • att bilderna har djup
 • att handlingen tydligt framgår

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: