👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga

Skapad 2015-01-21 07:21 i Allerums skola Helsingborg
Planering för arbetsområde "Balansera och väga" (NTA)
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Vad är egentligen balans? Hur kan man använda en balansbräda? Fungerar en balansbräda och en balansvåg likadant? Hur får man jämvikt? Många frågor och fler kommer det att bli! Välkommen till temat Balansera och väga!

Innehåll

TIDSPERIOD

Våren 2018

UNDERVISNING

Hur ska vi arbeta?

I temat Balansera och väga kommer du att få bekanta dig med balans, jämnvikt och tyngd. Temat består av olika uppdrag som du kommer att lösa tillsammans med dina klasskamrater.

Temat startar med en utmaning. Det gäller för er att få en pappersfjäril att balansera på en blyertspenna. Under uppdragens gång bekantar vi oss med balansbrädor som vi själva bygger. Vi tar bland annat reda på vad som händer om vi flyttar stödpunkten. Tillsammans bygger vi mobiler med gem och färgade papper.

Du kommer att få ställa hypoteser, experimentera och lära dig vad som påverkar balansen.

Genom hela temat gör vi jämförelser, förutsägelser och iakttagelser som vi diskuterar och resonerar kring i både liten och stor grupp. Du kommer att få dokumentera och beskriva dina hypoteser och vad du lär dig på ett naturvetenskapligt sätt.

Vad ska du lära dig?

Att stödpunktens placering påverkar hur man behöver fördela olika föremål för att man ska uppnå balans.

Att en balansvåg med lika långa armar kan användas för att jämföra massan hos två föremål.

Hur volym och massa kan variera mellan olika material och föremål med olika form.

Betydelsen av begrepp som vi använder i detta temat. Kalibrera, stödpunkt, jämvikt, balans, vikt och förutsägelse (hypotes).

 

 

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS

Din förmåga att:

 • pröva antaganden och lösa problem.
 • beskriva och motivera dina slutsatser och ställningstaganden.
 • beskriva och förklara de olika begreppen vi arbetar med. Kalibrera, stödpunkt, jämvikt, balans, vikt och förutsägelse (hypotes).

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3