Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7, kapitel 7-15 i boken Vale.

Skapad 2015-01-21 11:44 i Österslättsskolan Karlshamn
Under veckorna 3-14 kommer vi att jobba med; * berätta vad man kan göra på fritiden * under en skoldag * kunna uttrycka sig om framtiden
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi arbetar bl a med att kunna berätta vad man gör på sin fritid, under en skoldag och hur man uttrycker framtid!

Innehåll

1. Vale 7, kapitel 7-15

Arbetsområde: Vale 7 Under det här arbetsområdet kommer du jobba med kapitel 7-15 i boken Vale 7. Vi kommer bl a att prata om vad vi ska göra i framtiden, hur vädret är, beställa på restaurang och lära oss kroppsdelarna.

MÅLEN

Syftet med undervisningen är att utveckla sin förmåga att:

-prata på spanska om vardagliga saker som t ex hur man beställer på restaurang, eller kan berätta vad man gör på sin fritid osv.

-skriva på spanska om vardagliga saker som att kunna beskriva sig själv och hur man ser ut, kunna berätta om en vanlig skoldag osv.

 

3. INNEHÅLL

Undervisningen:

 • klassrumsuttryck
 • väderuttryck
 • matord
 • beställa på restaurang
 • kroppsdelar
 • räkna till 100
 • grammatik: Repetition av presens av -ar, -er och -ir veb. Böja verbet ir. Uttrycka futurum.
 • berätta vad man gör på fritiden

 

4.BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma:

 • Muntliga och skriftliga framställningar
 • Läxtester
 • Prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris spanska ÅK 7 - 9

Utvecklar sin förmåga
Visar förmåga
Visar god förmåga
Visar mycket god förmåga
Lyssna
(reception)
att förstå enstaka ord och fraser i talat språk.
att förstå det mest väsentliga i tydligt talat språk, i enkla instruktioner, beskrivningar och berättelser.
att förstå innehållet i tydligt talat språk, i instruktioner, beskrivningar och berättelser.
att tillgodogöra sig innehållet i tydligt talat språk, instruktioner, beskrivningar och berättelser och att kunna göra sammanfattningar av helheten.
Tala, samtala
(kommunikation, interaktion)
att delta i mycket enkla samtal .
att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen.
att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen och tala ganska tydligt. Att använda några stategier för att kommunikationen i vardagliga samtal ska fungera.
att kunna delta i enkla samtal om vardagliga ämnen och att kunna tala ganska sammanhängande, tydligt och varierat. Att använda strategier och andra hjälpmedel för att lösa olika språkliga problem.
Skriva
(produktion)
att skriva mycket enkla meningar.
att skriva enkla meningar om vardagliga ämnen.
att skriva ganska enkla och relativt tydliga texter om olika ämnen. Att kunna göra enkla bearbetningar.
att skriva enkla, tydliga och relativt sammanhängande texter med ett varierat språk. Att bearbeta och förbättra sin text.
Interkulturell förståelse
att kunna något om vardagsliv och levnadssätt i några länder där språket talas.
att kunna något om vardagsliv och levnadssätt i några länder där språket används. Kunna göra enkla jämförelser.
att kommentera och jämföra vardagsliv och levnadssätt i några av länderna där språket talas.
att kommentera och jämföra vardagsliv, levnadssätt, sociala relationer i länder där språket talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: