Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forskningsarbete om bla MILJÖ, HÄLSA och EKONOMI

Skapad 2015-01-21 12:59 i Duveds skola Åre
Ni får välja ämnen att forska om bla :GMO, Ekologiskt, Lightprodukter, Fett, Socker, Vegan Redovisning v 9
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap

Ett arbete som är viktigt för er. Det är er hälsa och ni behöver få kunskaper kring vad det är ni stoppar i er.

Varför är alltid mat och kost en het debatt i media?

 

Innehåll

Planering

Du ska forska om

 

GMO,

För eller emot, vilken debatt och forskning finns? Ta reda på vad GMO står för.

När du redovisar ska du ha med en sammanfattning där du plockar in dina egna tankar, åsikter och ett välutvecklat resonemang.

 

eller

 

EKOLOGISK MAT, - vad är fördelarna och vad är nackdelarna enligt debatten? Ta reda på vad ekologiskt står för, vad är skillnaden mellan det och KRAV? Det har varit en upprörd debatt om för och nackdelar med ekologiskt. Ta reda på vad de olika sidorna tycker och redovisa. Du ska som sammanfattning ha med dina egna åsikter kring ämnet och vilka dina tankar är om detta. Försök använda ett väl utvecklat resonemang.

 

eller

 

FETTDEBATT / DÅ OCH IDAG

På -80-talet startade en kampanj kring FETT, Nordamerika har varit en av de ledande kontinenterna att anamma LIGHTPRODUKTER. Forska och ta reda på hur man tänkte på den tiden kontra hur debatten är i dag. Har något förändrats?

När du redovisar ser du till att få fram båda sidor, för eller emot FETT, och detsamma för LIGHTPRODUKTER. Du ska ha med en sammanfattning där du redogör för dina egna åsikter och vad du anser. Tänk på att använda ett väl utvecklat resonemang.

VEGAN

PALEO

SOCKERDEBATT

HAR DU NÅGOT EGET ÄMNE SOM DU KAN HITTA FÖR OCH EMOT SAMT KKOPPLA TILL HÄLSA EKONOMI OCH MILJÖ, KOLLA AV MED MIG ATT DET ÄR OK.

 

Redovisning: 

Ni ska redovisa detta individuellt på en KEY NOTE. Ni ska ha bilder och stödpunkter på själva bildvisningen, ert resonemang och er fakta har ni separat. 

Det ni MÅSTE ha med vilket projekt ni än väljer är vinklarna:

 

HÄLSA

 

MILÖ


EKONOMI

 

Ni får tre lektioner på er att arbeta = 4 ½ timme, ni får även använda eget arbete, och se detta som ett stort prov där ni behöver plugga hemma.

 

Redovisning v_______

 

 

Redovisning-Pricklista

 

 • Ha med fakta om ditt Ämne

 • För och emot, vilka åsikter, forskning finns,strukturera så det är lätt att förstå

 • Bilder

 • Vad tycker du? Resonera, välj åsikt, utveckla ditt resonemang.

Förklara varför du tycker som du tycker-

koppla till det du tidigare haft med som fakta.

Glöm inte : MILJÖ, EKONOMI, HÄLSA

 

Syfte

Du ska förstå att dina val som konsument påverkar och ger ringar på vattnet. Jag vill att du ska förstå vad hållbar utveckling betyder.

Dessa kunskapskrav kommer jag att bedöma

 • Att du följt planeringen
 • Om dina egna åsikter och ditt resonemang är.
 1. -enkla
 2. -utvecklade
 3. -välutvecklade
 • Att du har kopplat ditt resonerande till HÄLSA; MILJÖ och EKONOMI

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk

Matriser

Hkk
HKK

E
C
A
Välja & motivera
Konsumtion
 • Hkk  E 9
 • Hkk  A 9
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
.Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö
Konsekvenser
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: