Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska vt åk 1

Skapad 2015-01-21 15:41 i Hamburgsundskolan Tanum
Vi möter det engelska språket nästan överallt till exempel på film i böcker, tidningar,spel, datorprogram. Det är viktigt att kunna det engelska språket så att man kan förstå och göra sig förstådd.
Grundskola 1 Engelska
...

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du skall lära dig:

 • sånger på engelska med enkel text 
 • färgernas namn
 • kunna säga enkla vardagsfraser
 • siffrorna 1-20
 • kläder
 • namn på några djur
 • kroppsdelar

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du ska på ett enkelt sätt kunna säga:

 • en enkel hälsningsfras på engelska
 • några vardagsfraser
 • räkna till tjugo på engelska
 • flera färgers namn
 • några klädesplagg samt säga vad någon har på sig
 • några djur på engelska
 • olika kroppsdelar

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att:

 • sjunga sånger och ramsor
 • se på film
 • lyssna och härmar efter språket tillsammans i klassen
 • lyssna på ramsor och sånger
 • träna på att säga enkla vardagsfraser till varandra
 • jobba med passande appar på i-Paden.

arbetet kommer att ske vt-2016

Matriser

En
Matris Engelska år 1

Exempel
Lyssna / Förstå
Utveckla förmågan att lyssna och förstå talad engelska.
Lyssnar och visar nyfikenhet och intresse att förstå engelska ord.
Lyssnar och förstår enkla ord, ramsor, sånger och instruktioner. t.ex. Sit down, please!
Förstår enkla ord, fraser och instruktioner i två led. t.ex. Sit down and point at your nose! What have you got? What do you like? I like....
Läsa / Förstå
Utveckla förmågan att läsa och förstå enkel engelsk text.
Känner igen några enkla ordbilder ( t.ex yes,no, cat, dog...)
Läser och förstår några enkla ord.
Läser och förstår några enkla meningar och instruktioner t.ex. I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt t. ex. redovisning
Vågar härma och säga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång.
Kan själv säga enkla ord och meningar.
Kan berätta om sig själv eller ett djur t.ex. My name is... My dog is... I like... My family....
Tala / samtala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt t. ex. samtal
Vågar och försöker svara på en enkel fråga med hjälp.
Kan svara på enkla frågor t.ex. What´s your name? How old are you?
Kan ställa och besvara enkla frågor om sig själv, sin familj och sina intressen t.ex. What have you got? I have got... What do you like? I like...
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt t.ex. meddelande, text, berättelse.
Kan skriva enkla ord som t.ex. red, blue, cat, car, yes, no...
Kan skriva enkla fraser och meningar som t.ex. My name is Lisa, How are you?
Kan skriva enkla meddelanden och beskrivningar. Tim is 10 years old. He is wearing a blue t-shirt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: