Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering: Demokrati, klassråd och mänskliga rättigheter

Skapad 2015-01-21 22:11 i Kollaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 1 SO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer du lära dig mer om demokrati, klassråd, mänskliga rättigheter och att ta del av aktuella samhällsfrågor.

Innehåll

Syfte (Lgr11) som arbetsområdet relaterar till

Genom undervisningen i samhällsorienterande ämnen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • delta i samtal och diskussioner
 • lyssna på andra i gemensamma samtal och diskussioner 

 

Lärandemål

I det här arbetsområdet ska du lära dig:

 • hur ett klassråd går till och vad det innebär att vara ordförande och sekreterare under ett klassrådsmöte
 • vad mänskliga rättigheter och demokrati innebär
 • att ta del av aktuella samhällsfrågor

 

Undervisning

Vi kommer att:

 • tala om vad ett klassråd är och diskutera vilka frågor man kan ta upp på ett klassrådsmöte
 • ha klassråd regelbundet i klassen med ordförande och sekreterare  på mötet
 • läsa faktatexter och titta på faktafilmer om demokrati och mänskliga rättigheter
 • samtala och diskutera kring mänskliga rättigheter, barnkonventionen och demokratiska processer
 • träna på att ta del av nyheter och aktuella samhällsfrågor

 

Bedömning

Det kommer att bedömas hur du på lektion, i samtal och text/bild visar att du :

 • vet hur ett klassråd går till, vad det innebär att vara ordförande och sekreterare under klassrådsmöte
 • deltar aktivt i samtal och diskussioner kring mänskliga rättigheter,demokratiska processer och aktuella samhällsfrågor
 • har en grundläggande förståelse för mänskliga rättigheter och vad demokrati innebär
 • känner till några av barnets rättigheter enligt barnkonventionen
 • lyssnar på andra i gemensamma samtal och diskussioner kring mänskliga rättigheter, demokratiska processer och aktuella samhällsfrågor

 Vi använder oss utav bedömningsmatrisen SO årskurs 1-3.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: