Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PORTUGISISKA F - 3

Skapad 2015-01-23 10:07 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Terminsplanering i Portugisiska till årskurs F-3 med Innehåll, Mål och Arbetssätt
Grundskola F – 3 Modersmål

Innehåll

 

Arbetsplanering  F - 3

Läsa och skriva

Innehåll : Vad?

Material :

- Sagor, fabel
- Dikter, rim, ramsor, gåtor
- Barnlitteratur ( bildböcker och kapitelböcker)
- Beskrivande och berättande texter om traditioner och högtider
- Beskrivande/berättande texter om historia
- Sånger och lek
- Tema : familj, skola, hemma, tid, årstider, väder, former, färger, siffror, djur, känslor
- iPad och dator
- Berättande och faktatexter

Mål : Varför?

- Förmågan att känna igen ord och ljud samt förstå innehållet (avkodning och förståelse )
- Formulera meningar och korta texter
- Skriva enkelt om högtider
- Förmåga att svara på och formulera enkla frågor
- Utveckla sitt ordförråd

Arbetssätt: Hur? 
- Jobba med bokstäver genom spel, bilder, sånger och göra bokstävernas bok
- Beskriva bilder, flashcards
- Lyssna och läsa berättelser
- Högläsning
- Titta på korta videor
- Spela på iPad : appar
- Skriva ”Boken om mig själv”
- Läsa och återberätta barnböcker med hjälp av bilder
- Göra korsord och språkspel
- Sjunga sånger och följa gester

Språkbruk : (prata och lyssna)

Innehåll : Vad?

Material :
- Berättelser , sagor och sånger
- Återberätta bekanta händelser
- Tema : familj, skola, hemma, tid, årstider, väder, former, färger, siffror, djur, känslor
- iPad och dator

Mål : Varför?

- Att kunna   lyssna, förstå och återberätta
- Att kunna samtala enkelt om viktiga historiska händelser
- Eleven kan uttrycka sig för att göra sig förstådd.
- Att kunna inleda en konversation.
- Förmågan att svara på och formulera enkla frågor
- Förmågan att diskutera i gruppen
- Kunna uttala
- Kunna prata framför andra

Arbetssätt: Hur? 

- Lyssna på berättelser, sagor och sånger
- Prata om olika tema
- Beskriva bilder och figur
- Högläsning och uttalsövningar
- Återberätta
- Ställa och svara på frågor
- Lek och spel
- iPad och dator

Kultur och Samhälle

Innehåll : Vad?

Material :
- Leksaker och lek
- Traditioner och högtider
- Sånger och rim
- Karta, flagga o.s.v.
- Sagor, ramsor och gåtor
- Barnböcker

Mål : Varför?
- Känna igen traditioner och högtider
- Känna igen flaggan och kartan
- Tillverka traditionella barnleksaker
- Känna till och kunna sjunga sånger
- Kunna memorera rim
- Förstå gåtor med sin kulturell laddning
- Känna till samhälles levnadssätt

Arbetssätt: Hur? 

- Bygga enkla leksaker med återvisningsmaterial
- Sjunga sånger och ordna texter
- Lyssning och högläsning
- Tillverka karta och flagga
- Läsa , återberätta , kommentera och uppskattar barnböcker
- Titta på filmer
- Pyssla

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: