Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2015-01-23 10:38 i Söderskolan Falkenberg
Ett arbetsområde där du får lära känna islam, den näst största av våra fem världsreligioner.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Ett arbetsområde där du får lära känna islam, den näst största av våra fem världsreligioner.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Din förmåga att förstå och tolka olika religioner, i detta fall islam
 • Din förmåga att förstå de olika inriktningarna inom islam
 • Din förmåga att förstå hur religionen påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
 • Din förmåga att reflektera över olika livsfrågor
 • Din förmåga att söka information om religioner

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar
 • Diskussioner
 • Film
 • Frågequiz
 • Textläsning med tillhörande frågor 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper utifrån gemensamma frågeställningar

Hur ska det bedömas? 

 • Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: