Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg LPP La fiesta de la familia sp år 8 -18

Skapad 2015-01-25 09:43 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Det här är en områdesplanering som ska få eleverna att lära sig mat och matlagningsord, att skriva dagböcker och att repetera futurum och perfekt.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Det här är ett arbetsområde där ni på olika sätt ska planera en fest. Ni ska skriva inköpslistor och recept, och planera matlagning och vad ska hända på festen. Tanken är att ni individuellt ska kommentera det som händer med en före- och efter-dagbok. Meningen är att ni ska placera er fest i ett spansktalande land och låta receptet och eventuellt festens utformning påverkas av var ni lägger festen.

Innehåll

Mål

Meningen är att ni ska kombinera hur ni lär er ord, att skriva recept och kommentera det som händer i era dagböcker med att ni lägger till typiska händelser från den spansktalande världen. Ni ska öva på matlagningsord och ingredienser och få chatta med varandra om vad som ska hända på festen. 

Arbetets innehåll

Arbetsområdet handlar om mat, också från olika länder, recept och matvaror. Det handlar också om att skriva dagbok och då öva olika typer av skriftlig framställning. Tanken är också att ni ska använda tillfället för att repetera futurum och perfekt. 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer titta på livsmedel, på olika måttenheter, på redskap och hur man skriver recept.  Ni ska i grupp låtsas vara en familj som tillsammans planerar en traditionell fest från något spansktalande land. Med utgångspunkt i den planeringen skriver ni individuella dagböcker från er personlighet. Sedan ska ni få göra ett prov där ni tilldelas ett chattrum och diskuterar vad som hände under festen med era kompisar. Er förmåga till skriftlig interaktion bedöms vid det tillfället. Som redovisning på att ni kan matområdet kommer ni att få ett antal ingredienser som ni ska kunna göra ett recept av. Detta i form av ett skriftligt "recept-prov". 

Visa din kunskap - Bedömning

Ert recept-prov och er chatt kommer att bedömas.  

Reflektion

 • Vad skulle du säga att du känner till om fester, mat och sedvänjor från den spansktalande världen?
 • Hur är du med och driver ett gemensamt arbete framåt?
 • På vilket sätt kan din språkliga utveckling gynnas av samarbete kring talande?
 • Hur kan du koppla ihop sådant man gör tillsammans med det individuella arbetet?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Fg bedömningsmatris Spanska La fiesta de la familia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriva - Recept
Du visar i ditt recept att du kan förstå ingredienserna och kan lägga till verb så att du får ihop ett förståeligt recept.
Du visar i ditt recept att du kan förstå och använda ingredienserna och lägga till mängder och verb och på så sätt få ihop ett fungerande recept.
Du visar i ditt recept att du kan förstå och använda ingredienserna och lägga till mängder, köksverktyg och verb och på så sätt få ihop ett väl fungerande recept.
Du visar i ditt recept att du kan förstå och använda ingredienserna och lägga till väl valda mängder, köksverktyg och verb och på så sätt få ihop ett fullständigt och korrekt recept.
NKunskap om Målspråksländer
I chatten och i receptet förekommer detaljer som gör att man kan förstå var de är placerade.
I chatten och receptet beskrivs exempelvis en rätt eller något traditionellt sätt att fira så att det påverkar innehållet.
Chatten och receptet handlar om en speciell spansktalande miljö, vilket påverkar händelserna.
Chatten och receptet speglar en spansktalande miljö, vilket märks på en rad detaljer såsom recept, tillagning, sätt att fira och sätt att umgås.
Skriftlig interaktion- flyt
Du deltar i chatten med några inlägg på spanska.
Du svarar och ställer frågor på spanska i chatten.
Du förklarar och skriver repliker som innehåller detaljer, och är en aktiv diskussionspartner.
Du har en drivande roll i chatten. Du ställer frågor, utvecklar resonemang, berättar detaljerat och svarar utförligt.
Skriftligt interaktion - korrekthet
Du skriver förståeliga spanska repliker.
Du skriver spanska repliker på mer än ett tempus på ett sätt som hade förståtts av en spansktalande.
Du skriver spanska repliker i presens, futurum och perfekt på ett i huvudsak korrekt sätt.
Du skriver utförliga spanska repliker i presens, futurum och perfekt på ett i huvudsak korrekt sätt. Du utvecklar det du berättar med exempelvis jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: