Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsoarbete om sjukdom eller sport Åk 8

Skapad 2015-01-26 10:40 i Duveds skola Åre
Ni får välja mellan att koppla en sjukdom till näringsintag eller en sport. Redovisning på Key Note Redovisning v 9
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap

Ett arbete som är viktigt för er. Det är hälsa som är i fokus och ni behöver få kunskaper kring kostens betydelse

Innehåll

Planering

HÄLSOARBETE ÅK 8

 

Målet med arbetet är att du ska fördjupa dig i individuella behov av energi och näring. Det kan vara vid idrottande eller om du vill fördjupa dig i en ”sjukdom” som är hälsorelaterad. Du ska också beskriva hur måltider kan komponeras utifrån ditt val.

 

Du kommer att träna på följande förmågor:

 • Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang

Det vill säga:Du förstår sambandet mellan mat, motion och hälsa

Du har kunskap om energiintag och energiförbrukning och hur måltider kan sättas samman utifrån olika människors behov.

 

 • Värdera val och handlingar i hemmet och vid konsumtion utifrånperspektivet hållbar utveckling

 

 

Nedan följer några förslag på olika sjukdomar.

Du kan välja något annat om du vill

 

 • Idrott, specificera vilken

 • Diabetes

 • Hjärt- och kärlsjukdomar

 • Glutenintolerans – Celiaki

 • annat, eget val ? Kolla med mig!

 

Arbetet ska bestå av följande delar:

 1. En Key Note

 2. Faktadel, väljer du idrott beskriver du hur du tränar och hur många timmar per vecka. Väljer du något av de andra förslagen beskriver du sjukdomen.

 3. Planering måltider för en hel dag som är lämplig till den idrott eller ”sjukdom” du har valt.

 4. Resonera och berätta kring hur du tänker runt den mat du valt och koppla det till sjukdom eller idrott.

 5. Du ska ha med vinkling mot hälsa.

 6. Ha med en sammanfattning och källor.

 

Förslag på källor:

Arbetet ska redovisas på HK-lektionen v 9

Syfte

Du ska förstå att dina val påverkar och ger ringar på vattnet. Jag vill att du ska förstå hur mycket maten/kosten betyder.

Dessa kunskapskrav kommer jag att bedöma

 • Att du följt planeringen
 • Om dina egna åsikter och ditt resonemang är.
 1. -enkla
 2. -utvecklade
 3. -välutvecklade
 • Att du har kopplat ditt resonerande till HÄLSA;

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Matriser

Hkk
HKK

E
C
A
Välja & motivera
Konsumtion
 • Hkk  E 9
 • Hkk  A 9
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
.Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö
Konsekvenser
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
 • Hkk  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling
Individuella behov
 • Hkk  E 9
 • Hkk  C 9
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: