Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2015-01-26 22:16 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Krönikan är en kort, personligt skriven text som kommenterar eller reflekterar över något aktuellt ämne. Krönikan utgår ofta från en konkret situation, något som man sett eller hört. Många krönikor ifrågasätter något, argumenterar för något eller vill få oss som läser att se en sak med nya ögon.

Vi kommer att under några veckor arbeta med textgenren krönikor. Vi kommer till en början att läsa olika krönikor för att se vad som kännetecknar dem samt analysera deras uppbyggnad.Vi kommer att träna på genren genom att ni skriver en krönika i grupp. Sedan är det dags för er att skriva en krönika.

Innehåll

Syftet med området

Syftet med att skriva krönikor är att du ska:
 • utveckla förmågan att formulera dig skriftligt
 • anpassa språket i din text efter att det är en krönika och efter den som ska läsa texten.
 • utveckla förmågan att använda en meningsbyggnad som passar den text du skriver, stava rätt samt använda korrekt skrivregler 

Centralt innehåll

Det centrala innehåll från kursplanen vi berör i detta arbetsområde är:

Arbetssätt

Vi kommer under arbetet läsa och analysera andras krönikor samt skriva egena krönikor. Vi kommer att gå igenom hur krönikan är uppbyggd samt träna på att ge varandra respons på krönikan. 

Kunskapskrav och bedömning

Du gör ett skriftligt arbete, en krönika.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Krönika

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Skriftlig förmåga
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Argumenterande förmåga
Eleven skriftligt i en krönika diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan skriftligt i en krönika diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan skriftligt i en krönika diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: