Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk. 4 Els HT-16

Skapad 2015-01-27 10:30 i Eldsbergaskolan Halmstad
Grundskola 4 Samhällskunskap

Vi kommer att jobba med skolan,familj och vänner.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Undervisning

Vi kommer att samtala och diskutera om hur man är som vän, vad man kan hjälpas åt med och hur olika familjekonstellationer kan se ut. Vi diskuterar även varför man går i skolan och vem som bestämmer i skolan och vad man gör om det inte fungerar i skolan.

Förutom diskussioner kommer du att se på film och läsa texter om dessa ämnen. Du kommer också att lyssna på läraren och svara på frågor i en arbetsbok.

Du kommer att jobba både enskilt och i grupp.

Vi kommer att ha både muntliga och skriftliga förhör på kapitlen.

Bedömning

Du ska kunna:
förklara varför man går i skolan,
förklara vad som menas med skolplikt,
förklara vad ordet analfabet är,
förklara vem som bestämmer i skolan,
förklara hur det var förr i skolan,
förklara vad ordet samhälle betyder,
förklara orden sambo, skilsmässa och gifta sig

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: