Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning 0-20

Skapad 2015-01-28 09:03 i Apalbyskolan Västerås Stad
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att arbeta med följande:

-naturliga tal från 0 till 20, siffra, tal, antal

-fler, färre och lika många

-är mindre än och är större än, är lika med =

-ramsräkna fram- och baklänges till 20

-addition och subtraktion

-samband addition och subtraktion

-kommutativa lagen addition

-tallinjen, talllinjen vid addition

-fortsätta ett mönster, geometriskt mönster och talföljdsmönster

Innehåll

Syfte - förmågor som ska utvecklas


-du ska kunna samtala om, lösa problem och redogöra för matematik i vardagliga situationer och i matematiska sammanhang
-du ska kunna använda matematiska begrepp
-du ska kunna föra matematiska resonemang
-du ska kunna välja lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar
-du ska kunna visa hur  du använder olika strategier vid problemlösningBedömning – Läraren vet att du kan när du…


-kan ramsräkna fram- och baklänges till 20
-vet vad fler, färre och lika många betyder 
-känner igen och kan skriva siffrorna från 0 till 20 på rätt sätt
-förstår talens värde 0-20, hittar talen 0-20 på tallinjen
-kan avgöra om ett tal är större eller mindre än ett annat tal
-vet vad addition och subtraktion är och sambandet mellan dem
-kan kommutativa lagen addition (3+4=4+3)
-kan fortsätta ett mönster, geometriskt eller talföljds mönster

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Arbetsmetoder/arbetsformer

-vi arbetar utifrån bilder
-vi för matematiska resonemang
-vi arbetar med problemlösning
-vi arbetar med huvudräkning
-vi kommunicerar, lyssnar och tar del av andras beskrivningar och argument
-vi arbetar i matteboken
-vi arbetar med laborativt material
-vi arbetar enskilt, i par och i grupp
-vi spelar spel 
-vi använder iPads
-vi använder konkretmaterial

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
 • Gr lgr11
  Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
 • Gr lgr11
  Läraren ska verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,
 • Gr lgr11
  Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
 • Gr lgr11
  Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och

Matriser

Ma
Taluppfattning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Ramsräkna
Du kan ramsräkna till 20.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du behöver mycket stöd visst för att ramsräkna till 20.
Du kan ramsräkna till 20 med visst stöd.
Du kan ramsräkna till 20 med lite stöd.
Du kan ramsräkna till 20 självständigt.
Addition, subtraktion och sambandet mellan dem
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du behöver stöd för att förklara vad addition och subtraktion är, och sambandet mellan dem.
Du vet vad addition och subtraktion är men behöver visst stöd för att förklara sambandet mellan dem.
Du vet vad addition och subtraktion är, men behöver lite stöd för att förklara sambandet mellan dem.
Du vet vad addition och subtraktion är och sambandet mellan dem, 3 + 4 = 7, 7 - 4 =3, 4 + 3 = 7, 7 - 3 = 4
Talen 0-20
Du känner igen och kan skriva siffrorna 0-20. Du förstår talens värde 0-20. Du hittar talen på tallinjen.
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du känner igen men kan inte skriva alla siffror på rätt sätt, förstår inte riktigt talens värde och kan inte hitta talen på tallinjen.
Du känner igen och kan skriva alla siffror på rätt sätt, förstår talens värde till viss del och behöver stöd för att hitta talen på tallinjen.
Du känner igen och kan skriva alla siffror på rätt sätt, förstår talens värde och med viss osäkerhet hittar du talen på tallinjen.
Du känner igen och kan skriva alla siffror på rätt sätt, förstår talens värde och hittar talen på tallinjen.
Tecken och begrepp
Du vet vad mindre än, större än och lika med (=)betyder, och kan använda dem. Du kan benämna talen före och efter.
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan använda begreppen mindre än och större än. Du kan benämna talen före och efter. Du behöver stöd för att förstå och använda likhetstecknet.
Du kan använda begreppen mindre än och större än. Du kan benämna talen före och efter. Du vet vad lika med (=) betyder och använder det men kan inte förklara = betydelse.
Du kan använda begreppen mindre än och större än. Du kan benämna talen före och efter. Du vet vad lika med (=) betyder och använder det och kan förklara = betydelse.
Du kan använda begreppen mindre än och större än. Du kan benämna talen före och efter. Du vet vad lika med (=) betyder och använder den och kan förklara = betydelse oavsett placeringen. Ex 3+4=7 6=2+4
Kommutativa lagen addition
Du känner till kommutativa lagen addition 3 + 4 = 4 + 3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du behöver mycket stöd för att förklara kommutativa lagen.
Du behöver visst stöd för att förklara kommutativa lagen
Du behöver lite stöd för att förklara kommutativa lagen.
Du känner till och kan självständigt förklara och använda kommutativa lagen.
Mönster
Du kan konstruera, fortsätta och beskriva ett geometriskt mönster.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du behöver mycket stöd för att konstruera, fortsätta och beskriva ett geometriskt mönster.
Med visst stöd kan du konstruera, fortsätta och beskriva ett geometriskt mönster.
Med lite stöd kan du konstruera, fortsätta och beskriva ett geometriskt mönster.
Du kan självständigt konstruera, fortsätta och beskriva ett geometriskt mönster.
Tio kompisar
Du kan tiokamraterna.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du behöver mycket stöd för att redogöra för en del av tiokamraterna.
Du behöver visst stöd för att berätta vilka tiokamraterna är.
Med lite stöd kan du berätta vilka tiokamraterna är.
Du kan snabbt berätta vilka tiokamraterna är.
Talmönster
Du kan fortsätta ett enkelt talmönster
 • Ma  1-3
Du behöver mycket stöd för att konstruera, fortsätta och beskriva ett talmönster.
Med visst stöd kan du konstruera, fortsätta och beskriva ett talmönster.
Med lite stöd kan du konstruera, fortsätta och beskriva ett talmönster.
Du kan självständigt konstruera, fortsätta och beskriva ett talmönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: