Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min & spökskrivarens berättelse

Skapad 2015-01-29 09:54 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
I världen finns många människor som aldrig får lära sig att läsa och som därmed utestängs från utbildning, förmågan att hitta viktig information eller uppleva fantastiska berättelser. Berättelser kan vara lärorika och få en människa att känna sig mindre ensam. De kan vara roande, skrämmande eller bara väldigt intressanta. De lär oss att förstå vår omvärld. När du läser stimuleras alla dina sinnen. Du ska få skriva en kort berättelse för en specifik målgrupp. Du kommer att skriva för riktiga läsare. Barnen som ska läsa din berättelse vill utmanas, precis som vilken läsare som helst men du behöver anpassa ditt språk för just den här fokusgruppen.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Mål/Syfte

Eleven ska få utveckla din förmåga att skapa & bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 

Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Innehåll

Du ska få skriva en berättelse för och med hjälp av en specifik målgrupp i syfte att förmedla en tydlig, spännande och levande berättelse för alla sinnen.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Genomförande

Genomgång av arbete - PP & matris.

Läsa olika berättande texter (NP) och analysera dessa utifrån ett kvalitetsperspektiv - på individ och gruppnivå.

Genomgång av den klassiska berättelsens och novellens dramaturgi. Vi läser ett par noveller, analyserar & diskuterar.för att tydliggöra struktur och finna typiska kännetecken & retoriska knep som vi kan använda oss av.

Återkoppling (Kahoot) - Novellens struktur & retoriska stilgrepp. Respons.

Övningsuppgifter till valda moment.

Skriva en kort berättelse.

Ta emot ett utkast med ett personporträtt, en händelse och en miljöbeskrivning beskriven med alla sinnen.

Respons:

Du kommer att få ta emot, använda och ge respons till både lärare och klasskamrater i flera omgångar i syfte att granska olika delar av din berättelse.

Elev-lärare, elev-elev, lärare-elev.

1. In media res

2. Undertext (Showing not telling)

3. Dramaturgi & språklig kvalitet

Malin pratar om uppläsningsstrategier.

Lyssna på korta uppläsningar av olika slag. Vad utmärker olika uppläsningar? Vad gör dem bra? 

Du ska få lära dig att sätta berättelsen i Ibook Author där vi kommer att lägga in illustrationer, widgets (frivilligt) och en ljudfil (E-bok). Du kommer också att få lära dig att spela in och exportera filer i Garageband. 

 

Redovisning

Jag bedömer din förmåga att bygga upp en berättelse och nå dina läsare, språkligt och innehållsmässigt.

Jag bedömer din förmåga att berätta på ett intressant, levande och spännande sätt.

Jag bedömer din förmåga att ge & ta emot respons för att förbättra ditt och din kamrats alster.

Jag bedömer din förmåga att använda estetiska medier för att förmedla din berättelse.

 

 

Matriser

Sv SvA
Visad kunskap 7-9 Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter
Hur du lyckas med att bygga upp dramaturgi och nå dina mottagare språkligt och innehållsmässigt.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Hur du lyckas med göra berättelsen levande, spännande och övertygande för läsaren.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Hur du använder din röst & dina kunskaper om uppläsningsteknik när du förmedlar din berättelse. Hur du använder illustrationer eller fotografier för att förmedla din berättelse.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Hur du ger respons till din kamrat och hur du använder respons för att förbättra din berättelse. Mål med respons: 1. Första upplevelsen beskrivs 2. Konkret & exemplifierad respons följer 3. Uppföljning 4. Reflektion
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: