Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

American history ht-16

Skapad 2015-01-29 14:48 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Under den här perioden kommer du att lära dig mer om USA och om några viktiga historiska händelser och personer.
Grundskola 9 Engelska

Under den här perioden kommer du att få arbeta med olika texter och filmer om några viktiga historiska händelser i Amerika.

Innehåll

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta utifrån dessa centrala punkter från läroplan. 

Arbetssätt

Vi utgår från boken Happy 3, där vi arbetar med texter för att utveckla vår ordförståelse.

Vi gör två nedslag i historien, det första för att se hur ursprungs amerikanernas liv påverkades av de europeiska kolonisatörerna och det andra i den svarta medborgarrättsrörelsen.

Vi gör bland annat detta genom att titta på korta dokumentärer kring ursprungsamerikanernas liv och historia, och en film som utspelar sig i mitten av 1800-talet som är baserad på en verklig historia om en brutal tillvaro som svart.

 Vi kommer även att fördjupa oss i några presidenters liv samt tillsammans gå igenom hur det fungerar i ett presidentval. Just nu är det nämligen dags för det amerikanska folket att göra detta.

 

 

Uppgifter

 • American presidents

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Engelska, Lgr 11

LYSSNA OCH LÄSA - Elevens förmåga att:

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Det här tränar vi när ni ska göra er fördjupning
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

TALA, SKRIVA OCH SAMTALA - Elevens förmåga att:

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Det här tränar vi i muntliga övningar som att återberätta texter, diskutera samt redovisa för klassen
Eleven kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i muntliga framställningar i olika genrer.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i muntliga framställningar i olika genrer. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
Eleven kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i muntliga framställningar i olika genrer. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i muntlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Det här tränar vi när du gör sammanfattningar och skriver din fakta
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i skriftlig interaktion i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

ENGELSKA I VÄRLDEN - Elevens förmåga att:

 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Det här tränar vi när vi läser olika texter, diskuterar och ser på filmer.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar översiktligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: