Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och diktatur

Skapad 2015-02-01 17:47 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Samhällskunskap
Demokrati och diktatur, vad är skillnaden? Hur vet man om ett land är demokratiskt? Vilka länder är diktaturer? Hur kan man påverka dem som bestämmer?

Innehåll

Syfte

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Arbetsformer

Er första uppgift blir i grupp: rita ett samhälle. Vi sätter upp era bilder och utifrån dem samtalar vi om vad som behöver finnas i ett samhälle. Vem ska betala? Vem ska bestämma? Vad är privata frågor och vad är gemensamma frågor i ett samhälle?

I boken "Samhället" läser och diskuterar vi texter om demokrati och diktatur.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
    Sh  4-6

Matriser

Sh
Bedömningsmatris i samhällskunskap åk 4-6 Balltorpsskolan

LGR 11

På väg att uppnå grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
Uppvisar goda förmågor
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Påverka beslut
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: