Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Job is Yours. (2016)

Skapad 2015-02-02 10:00 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Apply Now!
Grundskola 8

In this unit, you will learn how to develop questioning techniques, how to write a CV and a letter of application, and words and phrases that help in a job interview.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Activities include:
 • Creating 5 questions to prepare for finding out more about a job advertised. 
 • Exploring what is important in a telephone call. 
 • Working on a CV.
 • Writing a letter of application.
 • Taking part in role play where you will be interviewed for a job.  
The following work must be shared with Susan on 'Google Drive'
 • 5 questions
 • recording of phonecall
 • CV
 • Letter of application
 • Interview questions
 • Recording of interview (film) 
 
 

Bedömning av arbetsområdet.

 • How well you are able to create 5 important questions to ask over the phone. 
 • How well you are able to speak during the phone call e.g. coming across as interested, pleasant and at the same time selling yourself and keeping the conversation going. 
 • How well you are able to organise and write your CV and letter of application. 
 • How well you are able to prepare and carry out a job interview. You must be willing to talk, take the lead, show interest, suit the genre, speak clearly and coherently. 

Matriser

Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
förstå och tolka innehållet i i olika slags texter, in den del av ämnets syfte som innehållet och förmågan kan kopplas till.
strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i texter, till exempel att anpassa läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
Förstå skrift Details in the job advertisement are understood and acted upon.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i annons.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i annons
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i annons.
 • En  E 9
 • En  A 9
formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften. Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Uttrycka sig skriftlig A CV and letter of applicationis written with clear headings, giving information required, as well as suiting it to the audience and situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • En  7-9
 • En  C 9
 • En  A 9
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar . Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
Strategi för interaktion Using strategies to improve interaction during an interview.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
 • En  E 9
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Hur talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
Uttrycka sig muntlig Spoken English is adapted to a telephone conversation and job interview.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
 • En  7-9
 • En  A 9
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
Bearbeta och förbättra Work on improving letter of application, using words and phrases that suit the purpose.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: