👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2015-02-02 13:48 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Bild Svenska Biologi Kemi
Om det inte fanns vatten på vår planet skulle det inte gå att leva här. Alla djur och växter behöver vatten för att överleva. I det här arbetsområdet får du bl.a. lära dig om vattnets betydelse, kretslopp och egenskaper.

Innehåll

Till dig som elev:

 

Detta ska du lära dig:

Målet är att du ska utveckla kunskaper om vattnets egenskaper, kretslopp och betydelse för människan och miljön.

Du ska känna till hur en vattenmolekyl är uppbyggd samt vattnets olika former: gas, flytande och fast form.

Du ska också kunna genomföra och dokumentera enkla undersökningar i text och bild.

.

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att ha genomgångar, diskutera och göra enkla försök i mindre grupper samt dokumentera och utvärdera våra försök.

Vi kommer att skriva egna faktatexter och rita informativa bilder i våra kemihäften.

Vi kommer att läsa olika faktatexter och se på faktafilmer om vatten.

I slutet av arbetsområdet kommer vi att ha en bedömningsuppgift.

 

Så här blir du bedömd:

När vi har arbetat färdigt med området ska du :

-känna till vattnets kretslopp

-känna till hur en vattenmolekyl är uppbyggd

-känna till vattnets olika former: gas, flytande och fast form

-kunna berätta om vattnets egenskaper

-kunna berätta om vattnets betydelse för människan och miljön

 

 

Vi kommer också att bedöma din förmåga att :

-följa instruktioner och genomföra enkla undersökningar

-dokumentera dina undersökningar skriftligt

-samtala och resonera om kemiska begrepp, jämföra och dra egna slutsatser

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Bi Bl Ke
NO åk 4-6

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Biologi
Samtala och diskutera
Jag kan samtala om enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet som till viss del för samtalen framåt.
Jag kan samtala om enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet som för samtalen framåt
Jag kan samtala om enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet som för samtalen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kemi
Samtala och diskutera
Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Jag kan samtala om enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kemi
Kemiska sammanhang
Jag har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Jag har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Kemi
Luft & vatten, fotosyntes & förbränning
Jag kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Jag kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Jag kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
NO gemensamt
Undersökningar,
Jag kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Jag kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Jag kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
No gemensamt
Dokumentera undersökningar
Jag gör enkla dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Jag gör utvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Jag gör välutvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
NO gemensamt
Söka information
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
No gemensamt
Använda information & anpassa framställning med naturvetenskapligt innehåll.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Sv Bi Bl Ke
Svenska åk 4-6

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skriva texter
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.

Sv Bi Bl Ke
Bild åk 4-6

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Framställa bilder
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett utvecklat bildspråk och ganska så väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.