Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver - språket

Skapad 2015-02-03 10:10 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Beskriv VARFÖR vi ska göra:

Några av barnen kan läsa, läser gärna för kompisar. Det har blivit ett stort intresse för bokstäver i gruppen. Barnen undrar vad som står, hur man säger/ljudar bokstäverna. De samtalar och är nyfikna.

Innehåll

Syfte och mål (Beskriv VAD)

 • Barnen ska få bekanta sig mer med bokstäverna. Vi kommer använda ett utforskande arbetssätt där barnens egna tankar och intresse kring bokstäver och läsning är i centrum.
 • Barnen ska själva få möjlighet att dokumentera sitt lärande.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Aktiviteter (HUR)

 • Drama/Rörelse: barnen illustrera bokstäver med sina kroppar
 • Samtal: Både enskilt och i grupp, t.ex. vid promenad, lunch, samling
 • Skapande: tillverka bokstäver, hitta på egna rim och sagor,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: