👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 6, v 45-48/17

Skapad 2015-02-03 17:05 i Kärlekens skola Halmstad
Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vad skiljer uttrycken lag, regel och norm? Vad händer när polisen gripit in efter att ett brott begåtts? Vad innebär rättssäkerhet? Detta och många fler frågor kring Sveriges rättssystem kommer vi att söka svar på under kursens gång.

Innehåll

Så här arbetar vi

Vi kommer att resonera och reflektera mycket tillsammans i klassrummet. För att lära oss alla begrepp och nya uttryck som avsnittet innehåller läser vi texter och resonerar om dem. Dessutom hoppas jag att vi får besök från människor som arbetar inom rättsväsendet och kriminalvården.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
Lag och rätt

E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att undersöka hur den rättsliga strukturer är uppbyggd och fungerar och beskriver då enkla samband inom samhällsstrukturen
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att undersöka hur den rättsliga strukturer är uppbyggd och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom samhällsstrukturen
Eleven har mycket godakunskaper om olika samhällsstrukturer och visar det genom att undersöka hur den rättsliga strukturer är uppbyggd och fungerar och beskriver då komplexa samband inom samhällsstrukturen
Begrepp och modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Undersökninga av samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Ny aspekt