Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2015-02-04 12:48 i Pysslingen Skolor Älvkvarnsskolan Pysslingen
Under V 16-23 kommer att vi arbeta med världsreligionerna judendomen, kristendomen och islam.
Grundskola 5 Religionskunskap
...

Innehåll

Dessa arbetsformer använder vi:

Genomgång 

Instuderingsfrågor

Tankekartor

Begrepp

Film (korta avsnitt)

Dessa kunskapskrav arbetar vi med:

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Dessa förmågor/färdigheter tränar vi:

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Det här läromedlet och materialet använder vi oss av:

 

Puls-religion

Ne-skola

Ur

Så här kommer du att bli bedömd inom detta arbetsområde:

I slutet av detta moment ska du kunna de centrala tankegångarna inom dessa religioner, använda rätt begrepp och förstå hur religion samt livsfrågor kan påverka samhällen och individer.

Så här kommer vi att utvärdera arbetsområdet:

Skriftlig och muntlig utvärdering.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: