Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7: Geometri

Skapad 2015-02-04 14:30 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

Mål för avsnittet

Efter arbetet med avsnittet ska du kunna räkna med:

 • Uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer.
 • Använda gradskiva.
 • Räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel.
 • Beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar.
 • Mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer.
 • Räkna med skala.

När du arbetar med röd kurs får du lära dig:

 • Att namnge vinklar.
 • Mer om olika sorters vinklar.
 • Att konstruera (rita) trianglar.
 • Mer om polygoner.

Uppgifter

 • Läxa matematik - repetition10

 • Prov Matematik - kap 2 Geometri del 2

 • Prov Matematik - kap 2 Geometri del 1

 • Läxa matematik - repetition 9

 • Läxa matematik - repetition 8

 • Läxa matematik - repetition 7

 • Läxa matematik - REPETITION 6

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik år 7 Geometri lgr11 - Furulundsskolan

Geometri

Uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer, Använda graskiva, Räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel, Beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar, Mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer samt Räkna med skala.
 • Ma  7-9   Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9   Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9   Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma  7-9   Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
Problemlösning
 • Ma
Eleven har inte nått lägsta kunskapskrav inom området.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
 • Ma
Eleven har inte nått lägsta kunskapskrav inom området
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
 • Ma
Eleven har inte nått lägsta kunskapskrav inom området
Eleven kan välja och använda matematiska metoder på ett i huvudsak fungerande sätt.
Resonemang
 • Ma
Eleven har inte nått lägsta kunskapskrav inom området
Eleven för enkla resonemang
Eleven för utvecklade resonemang.
Eleven för väl utvecklade resonemang.
Kommunikation
Eleven har inte nått lägsta kunskapskrav inom området.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: