Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 5 2017/2018

Skapad 2015-02-05 13:12 i Svensgårdsskolan Helsingborg
+ kopplat till Kunskapsstaden Helsingborgs bedömningsmatris För tydligare exempel - se diskussionsunderlagen från Skolverket för resp. ämne.
Grundskola 1 – 9 Idrott och hälsa
I ämnet Idrott & Hälsa ingår många olika moment. Här kan du läsa om vilka delar vi kommer att beröra i årskurs 4-5.

Du kan även i matrisen se vilka kunskapskraven är i ämnet och göra en uppskattning av din egen förmåga i de olika momenten

Innehåll

Så här ska vi arbeta med idrott och hälsa.

I arbetsområdet idrott och hälsa kommer du att utveckla kunskaper om balans, koordinisation, styrka, motorik, kroppskontroll, kroppsuppfattning, säkerhet och samarbete med kamrater. Vi kommer tillsammans utmana rörelseförmågan i olika miljöer utomhus och inomhus. För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi under lektionstid prova olika friidrottsgrenar, redskapsbanor, lekar och sporter som tränar styrka, balans och smidighet.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att genomföra och anpassa din rörelseaktivitet efter miljön, inomhus och utomhus och i förhållande till kamrater
 • din förmåga att förebygga risker och skador för egen del och för andra.
 • din rörelseförmåga i olika lekar och spel med varierande mönster av sammansatta grundformer,
 • din förmåga att planera och genomföra olika lekar och spel och samtala kring dem utifrån upplevelsen av rörelsen, kroppsuppfattning, självbild och hälsa,

Bedömning - I arbetsområdet bedöms...

 • på vilket sätt du kan delta i lekar och spel med sammansatta motoriska grundformer
 • hur du kan visa på olika sätt att röra dig i aktiviteten
 • på vilket sätt du kan beskriva hur man kan göra för att inte skada sig själv eller andra vid lekar och spel
 • på vilket sätt du kan prata om hur du har upplevt aktiviteten och med enkla ord förklara hur aktiviteten kan påverka din hälsa och din kropp

Vad ligger till grund för bedömningarna?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt genom att läraren ser och lyssnar på dig när du arbetar och på det du gjort. Du kommer då att få veta vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare. Bedömningen kommer även att ske genom att du dokumenterar ditt arbete och att du får hålla i och leda en aktivitet för dina klasskamrater.

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi under lektionstid prova olika redskapsbanor, lekar och spel som i sig tränar styrka, balans och smidighet. Du kommer att få lära dig om kroppens förmågor och hur du kan påverka din kropp och hälsa. Vi kommer tillsammans att diskutera hur vi kan utveckla aktiviteterna för att utmana rörelseförmågan i olika miljöer inomhus och utomhus, upplevelsen av aktiviteten och hur vi skapar trygghet för alla i aktiviteterna. Du kommer att få dokumentera ditt arbete när du planerar för att hålla i och leda en aktivitet för dina klasskamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh

Matriser

Idh
IDROTT OCH HÄLSA Lgr11 bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
DELTA I AKTIVITETER/RÖRELSE
Rörelseförmåga i olika lekar och spel med varierande mönster av sammansatta grundformer. (delta i lekar och spel med sammansatta motoriska grundformer. Hur du kan visa på olika sätt att röra dig i aktiviteten)
 • Idh
Deltar men har behov av tydliga instruktioner för hur du anpassar dina rörelser i olika aktiviteter. Tex. Bollspel- utför enskilda moment ex. studsa , passa och fånga.
Deltar och försöker på egen hand utföra och anpassa dina rörelser i olika aktivitet. Behov av tydliga instruktioner. Tex. Utför enskilda moment i övningssammanhang.
Deltar, utför och anpassa rörelser i olika kända aktiviteter och situationer Tex. Utför enskilda moment i spelsituationer.
Deltar och utför rörelser i olika aktiviteter och situationer. Är väl medveten om olika rörelsemöster anpassade till olika moment och situationer Tex. Använder sina kunskaper i spel och bidra till att spelet utvecklas.
PLANERA, GENOMFÖRA OCH VÄRDERA AKTIVITETER/RÖRELSER
Förmåga att planera och genomföra olika lekar och spel och samtala kring dem utifrån upplevelsen av rörelsen, kroppsuppfattning, självbild och hälsa,
 • Idh
Genomför med handledning kända idrotter och andra fysiska aktiviteter utifrån tydliga instruktioner. Behöver hjälp för att genomföra aktiviteterna. Gör val men har svårt att berätta varför du har gjort just dessa val.
Genomför med handledning kända idrotter och andra fysiska aktiviteter. Har egna idéer om vad du vill göra och hur det kan genomföras. Gör till viss del egna val och motiverar dessa.
Genomför och värderar kända idrotter och andra fysiska aktiviteter. Har egna idéer, förklarar dem och tar egna initiativ till lösningar under genomförandet. Gör egna val och förklara dem.
Genomför och värderar olika idrotter och andra fysiska aktiviteter. Förklarar tydligt dina tankar och förklarar hur de kan genomföras. Motivera dina val. Ser för- och nackdelar med dina val och provar nya sätt när problem uppstår.
På vilket sätt du kan prata om hur du har upplevt aktiviteten och med enkla ord förklara hur aktiviteten kan påverka din hälsa och din kropp
Deltar i samtal kring hur olika val av idrott och andra fysiska aktiviteter av påverkar hälsa, rörelse och livsstil.
Deltar i samtal kring hur olika val av idrott och andra fysiska aktiviteter av påverkar hälsa, rörelse och livsstil. Ger konkreta exempel och förklarar på ett enkelt sätt hur olika val påverkar t.ex. hälsan (hur man mår).
Deltar i samtal kring hur olika val av idrott och andra fysiska aktiviteter av påverkar hälsa, rörelse och livsstil. Ger exempel och förklarar på ett tydligt sätt hur olika val påverkar t.ex. hälsan (hur man mår).
Deltar i samtal kring hur olika val av idrott och andra fysiska aktiviteter av påverkar hälsa, rörelse och livsstil. Förklarar på ett tydligt sätt hur olika val påverkar t.ex. hälsan. Förklarar tydligt sambandet mellan t.ex. rörelse, mat och hälsan (hur man mår).
GENOMFÖRA OCH ANPASSA
Din förmåga att genomföra och anpassa din rörelseaktivitet efter miljön, inomhus och utomhus och i förhållande till kamrater
 • Idh
Deltar i olika aktiviteter i natur och utemiljö. Behöver hjälp med att genomföra och anpassa efter situationen t.ex. resonera kring lämpligt val av kläder och material. Är i behov av tydliga instruktioner kopplat till aktiviteten.
Deltar i olika kända aktiviteter i natur och utemiljö. Genomför och anpassar efter situationen. Visar på förståelse genom att t.ex. ge exempel på lämpligt val av kläder och material kopplat till aktiviteter som man deltagit i tidigare.
Deltar i aktiviteter i natur och utemiljö. Genomför och anpassar efter situationen t.ex. förklarar vilka val av kläder och material som är lämpliga kopplat till aktiviteten.
...
FÖREBYGGA RISKER OCH HANTERA NÖDSITUATIONER
Din förmåga att förebygga risker och skador för egen del och för andra - (beskriva hur man kan göra för att inte skada sig själv eller andra vid lekar och spel)
 • Idh
Behöver stöd och hjälp med att förstå hur man undviker skador i lek spel och idrott.
Beskriver hur man förebygger risker att skada sig och andra vid lek, spel och idrott genom att ge enkla tydliga exempel från väl kända situationer.
Beskriver hur man förebygger risker att skada sig och andra vid lek, spel och idrott i kända situationer. Ger enkla exempel och förklarar kopplingen mellan det man gör och skaderisken eller varför det hindrar att man skadar sig.
Beskriver hur man förebygger risker att skada sig och andra vid lek, spel och idrott. Använder sina kunskaper och erfarenheter även i nya situationer. Ger exempel och förklarar kopplingen mellan det man gör och skaderisken eller varför det hindrar att man skadar sig..
Är medveten om hur nödsituationer kan förhindras, men behöver hjälp när du ska visa hur man kan göra i en nödsituation (tex "förlängda armen" vid nödsituation i vatten)
Är medveten om hur nödsituationer kan förhindras, men behöver viss hjälp när du ska visa hur man kan göra (tex "förlängda armen" vid nödsituation i vatten).
Är medveten om hur nödsituationer kan förhindras. Förklara och visa hur det kan gå till i en nödsituation (tex "förlängda armen" vid nödsituation i vatten).
Är väl medveten om hur nödsituationer kan förhindras. Förklara och visa med säkerhet hur det kan gå till i en nödsituation (tex "förlängda armen" vid nödsituation i vatten).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: