👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talen 0-20

Skapad 2015-02-06 09:00 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Erfarenheten har lärt mig att för mina elever med andraspråksbakgrund har extra svårt för talen mellan tio och tjugo. Anledningarna är flera, den största är att de strider mot nomenklaturen, namngivningsreglerna, vi har för tal. De borde heta tioett, tiotvå och så vidare i stället för elva, tolv... Dessutom har många elever arabisktalande bakgrund och de första tvåsiffriga tal de möter, redan innan de är helt säkra på läsriktningen, är dessa.
Grundskola 2 Matematik Svenska som andraspråk
Jag har byggt upp denna planering kring en del av konceptet dagens tal som finns att läsa mera om i Att förstå o använda tal, en handbok. Ett tal kommer att vara dagens tal i två eller fler dagar, tills arbetet är klart.

Innehåll

Förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Språkmål

Namnen för talen 10-20
Hur de skrivs på mattespråket
Att kunna förklara och visa likhetstecknets korrekta  användning

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Kunskapsmål

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Konkreta upplevelser och språkbyggande arbete

Taluppfattning

Vi har räknat massor av  makaroner och löv före lovet så alla elevers har provat på att organisera räknandet på basen 10.
Varje elev ska få göra en egen personlig fyrfältare som eleverna skapar av bilder för varje tal. Vi använder min egen modell av NCM:s tanketavla: föremål, representation, anekdot och tal.

Fyrfältare 0-20.jpg

Dessa 4 digitala bilder blir ett collage i valfri app, t ex InstaCollage.  En digital fotobok i som kopplas till elevernas digitala IUP. På bloggen kommer några fyrfältare upp av varje tal. Alla elever ska få minst flera men inte alla publicerade.

 

Arbete med gemensamma texter


"Talet tretton består av ett tiotal och tre ental. Det skrivs 13. Trean i 13 betyder tre ental och ettan i 13 betyder 1 tiotal. Tiotal är tio gånger mer än ental. Tiotalet står alltid före entalen."

Gemensamt skrivande kring talen 11, 12 och 13 sedan påbörjas enskilt skrivande. Allt skrivs på siten.

Fylla i lucktext.

Kontrollera mot matrisen.

Föreslå förbättringar.

Generalisera, tillämpa

Vi kommer också att göra ett papper på varje tal. Uppgifterna har valts efter vad eleverna visat att behöver träna mera på.

Träna på alla kombinationer av veckans tal i en egen, på förhand uppgjord tabell (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J559x9Zx_JhlEWQUKLspnZemySFz7JtagmIOrabZ5LM/edit?usp=sharing i google classroom) Uppgiften lämnas in när alla tal är klara.

Göra dagens orm av alla kombinationer vi kommit på som är lika med dagens tal. Dessa samlar vi på tavlan på morgonen. De fotografers och skrivs ut. Alla får skriva någon kombination på ormen som gör av en kvittorulle. Ormen rullas ut eller in på en film och kommer upp på bloggen. På nationella proven kommer alltid uppgifter där likheterna ska balanseras och det behöver eleverna träna mycket på. Efter som filmernas sparas på bloggen kan vi återvända till dem om ett år när vi förbereder oss för NP.

Samtidigt som detta pågår ska eleverna arbeta enskilt med både färdighetsträning som vi gör i NOMP och benämnda uppgifter. Uppgifterna gör vi lärare i Elevspel. Situationer och ord hämtar vi från arbetet med SO och NO.  Till exempel om vi arbetar med kompost i NO - då handlar de benämnda uppgifterna om detta.

Utvärdera

För att säkert veta om min undervisning har önskad effekt vill jag göra ett gemensamt förtest. Jag väljer att använda Skolverkets diagnosmaterial AG2, grundläggande aritmetik i talområdet 10-20 samt McIntosh Förstå och använda tal 2.