Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Du och jag och vi tillsammans

Skapad 2015-02-11 10:11 i 0 Förskolan Simsnäppan Trollhättan
Förskola

.Vi pedagoger skapar förutsättningar för barnens positiva samspel genom att göra barnen uppmärksamma på sig själva och varandra i grupp. Hela vår verksamhet och vardag genomsyras av dessa tankar: - Vi sätter ord på egna och andras känslor - Vi visar på hur man bjuder in till lek. - Vi pedagoger finns när i vardagen, i barnens lek - Vi sätter ord på och uppmärksammar positiva handlingar och samspelssituationer. - Vi använder ord som kompis, vänner, samarbeta, tillsammans, min tur, din tur, upptagen, ledig

Innehåll

Syfte

Syftet med ”Du och jag och vi tillsammans” är att göra barnen uppmärksamma på sig själva och sina kompisar, de andra barnen. Vi vill att barnen får en positiv bild av sig själva, att de får uppleva glädjen i att samspela med andra och att de blir medvetna om sina egna och andras känslor.

Mål

Målet med ”Du och jag och vi tillsammans” är att ge barnen positiva verktyg och strategier för att kunna samspela med andra.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: