👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, judendom, islam

Skapad 2015-02-11 11:07 i Surteskolan Ale
Studera och jämföra likheter och skillnader inom kristendomen, judendomen och islam.
Grundskola 3 Religionskunskap SO (år 1-3)
I detta arbete kommer vi lära oss om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, högtider, religiösa byggnader och föremål.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla dina kunskaper om viktiga högtider, religiösa symboler, heliga böcker och byggnader samt platser inom kristedomen, judendomen och islam.

Du kommer även att lära dig att undersöka och lära dig beskriva likheter och olikheter mellan de tre religionerna. Vi kommer tillsammans att prata om varför det finns religioner, vad de betyder för människor nu och ur ett historiskt perspektiv. Du kommer även att få besöka en religiös byggnad i närområdet och lära dig några av våra vanligaste psalmer. 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner
- berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser
- lyssna och kunna återge någon berättelse från kristendomen, judendomen och islam
- jämföra och peka ut likheter och olikheter mellan de olika religionerna 
  söka svar på frågor i en faktatext
- aktivt delta i diskussioner - du ställer frågor samt svarar på frågor 
- genom olika arbetssätt redovisa vilka symboler, högtider, heliga byggnader samt platser som tillhör respektive religion
- beskriva några likheter och olikheter mellan judendom, kristendom och islam.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:
 • skapa gemensamma tankekartor, om de tre religionerna,
 • läsa faktatexter om de aktuella religionerna samt se på film om dem,
 • Vi kommer att besöka en helig byggnad i närområdet
 • jämföra berättelser, högtider, heliga byggnader, heliga skrifter och symboler
 • diskutera och reflektera över likheter och olikheter i de olika religionerna,
 • ta del av berättelser och kunna återberätta dem

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3