Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Extra anpassningar

Skapad 2015-02-11 13:48 i Västra skolan Falun
Mall för olika extra anpassningar som har gjorts för enskild elev.
Grundskola 7 – 9
Kopiera den extra anpassning som passar. Klistra in den i rutan för Skolans insatser på aktuell elev. Skriv ämnesförkortning, datum och lärarsignatur, t.ex. SV,150211,JJO06

Om den extra anpassningen redan är noterad fyller man bara på med ämne, datum och signatur.

Om den extra anpassning som satts in inte finns med bland förvalsalternativen, så går det bra att själv formulera vad anpassningen består av.

Innehåll

Extra anpassningar - Förvalsalternativ

Organisatorisk nivå

Gruppindelning/dubbelbemanning i vissa ämnen

Stöd med läxläsning under skoltid

 

Gruppnivå

Kompensatoriska hjälpmedel. Läromedel eller särskild utrustning, t.ex. för att förstå och passa tider samt digital teknik, t.ex. Ipad, dator. Möjlighet att skriva på dator vid inlärningssituationer.

Tillgång till grupprum

Möjlighet till avskärmning både visuellt och auditivt

Enstaka specialpedagogiska insatser under kort tid (ca. två månader)

Handledning av specialpedagog/speciallärare

Handledning av skolpsykolog

Riktad stödundervisning med fler pedagoger i klassrummet.

 

Individnivå

Elevsamtal

Föräldrakontakt

Skapa rutiner: extra tydliga instruktioner och strukturerad undervisning

Individuellt arbetsschema/bildstöd

Stöd för att sätta igång arbetet och att avsluta det

Förförståelse t.ex. genom att eleven får sammanfattningar och instruktioner i förväg, som kan ges muntligt/skriftligt/i punktform eller anpassad text (förstorad text)

Ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde eller färdighetsträning t.ex. lästräning

Viss anpassning av prov t.ex. muntliga prov

Enskilda instruktioner

Inskannat material

Korta arbetspass

Fotografera tavlan istället för att anteckna, för att kunna fokusera på genomgången

Provat seriesamtal, sociala berättelser om behov finns

Egna raster

Reflektion av dagen efter skolan – kontakt/loggbok

Pauser i arbetet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: