Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse Fritids åk 1-3

Skapad 2015-02-11 18:44 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Beskrivning av syftet med utevistelse för barn på fritids. Både den dagliga och den mer planerade.
Grundskola F – 1 Idrott och hälsa
Eleverna har utevistelse varje dag dels innan skolan för att få ork och energi och efter skoldagens slut. Eleverna deltar både i planerade lekar t.e.x " veckans lek " och fri lek där eleverna väljer vad de vill göra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom att vara utomhus får barnen större förståelse för hur de påverkas av och hur de påverkar miljön i sin närhet. Utevistelsen gör att de på ett naturligt sätt tränar grov och finmotorik.

I leken bearbetar barnen sina upplevelser och vad de har lärt sig under dagen. De lär sig samarbete, turtagning och konflikthantering.

I Lgr 11 kan man läsa att:  "Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen."

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Undervisning och arbetsformer

Barnen vistas utomhus i olika miljöer i alla väder. Vi kommer ha fri lek både i planerade miljöer  och i mer fria miljöer.

I viss mån kommer vi att ha planerad verksamhet så som lekar och eller uppdrag. Där kommer vi pedagoger se till att eleverna utvecklar vissa förmågor mer. 

Vi kommer också i viss mån implementera traditionella lekar/danser.

En del samarbetsövningar kommer att ske i förflyttningen mellan olika platser. T.ex. gå två och två på led.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: