Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min omvärld

Skapad 2015-02-11 20:18 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Följ med på en lärorik och intressant resa ut i världen. Vad heter de olika världsdelarna och världshaven? Vilka väderstreck har vi? Hur har barn det i andra delar av världen? Vilka likheter och skillnader finns det för barn i världen? Varför flyttar människor från en plats till en annan? Vad kan det innebära för individen?

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska:

 

SV/SVA:

 • Kunna söka fakta från källor och då använda den med egna ord i dina faktatexter
 • Kunna skriva en text med läslig handstil
 • Kunna skriva en text med korrekt användning av stor bokstav och punkt
 • Kunna använda ämnesspecifika begrepp så att innehållet blir begripligt

 

SO:

 • Kunna använda en karta/jordglob
 • Kunna namnge flera världsdelar, världshav och väderstreck
 • Kunna jämföra hur barn har det i olika delar av världen
 • Kunna ge exempel på orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan
 • Kunna ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer

 

Se syfte och kunskapskrav nedanför

Undervisning

 

 Under arbetet kommer du att:  

 • se filmer 
 • samtala om och reflektera över barns levnadsvillkor i olika delar av världen
 • lyssna på genomgångar
 • arbeta med kartor över världen
 • träna världsdelar och världshav mm på elevspel.se
 • skriva faktatexter

Viktiga begrepp

 • Världsdelar
 • Världshav
 • Väderstreck
 • Karta
 • Jordglob

 Bedömning

 Jag kommer att bedöma om du:

 • Skriver med läslig handstil
 • Använder stor bokstav och punkt korrekt
 • Kan använda ämnesspecifika begrepp
 • Kan söka fakta från källor och därefter använda den i dina egna faktatexter
 • Kan använda en karta/jordglob
 • Kan namnge flera världsdelar, världshav och väderstreck
 • Kan jämföra hur barn har det i olika delar av världen
 • Kan ge exempel på orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan
 • Kan ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer

  

 Detta kommer att bedömas genom

 • Ditt muntliga deltagande i givna aktiviteter på lektionerna
 • Dina faktatexter om Omvärlden

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Jag och min omvärld

>>>>>
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka fakta från källor
 • Sv   3
Du kan med stöd söka fakta och därefter, med stöd, skriva en egen faktatext
Du kan söka enkel fakta och därefter skriva en egen enkel faktatext
Du kan söka fakta och därefter skriva en egen faktatext
Läslig handstil
 • Sv   3
Du skriver läsligt på dator/ för hand så att du själv kan läsa.
Du skriver tydligt för hand så att en kamrat eller lärare kan läs.
Du skriver med tydlig handstil så att alla kan läsa.
Stor bokstav och punkt
 • Sv   3
Du kan med stöd skriva texter med stor bokstav och punkt.
Du kan skriva texter där stor bokstav och punkt emellanåt är korrekt.
Du kan skriva texter med korrekt användning av stor bokstav och punkt.
Ämnesspecifika begrepp
 • Sv   3
Du kan med stöd söka fakta och därefter, med stöd, skriva en egen faktatext
Du kan söka enkel fakta och därefter skriva en egen enkel faktatext
Du kan söka fakta och därefter skriva en egen faktatext
Använda karta/jordglob
 • SO   3
Du kan med stöd använda dig av en karta/jordglob på ett enkelt sätt
Du kan använda dig av en karta/jordglob på ett enkelt sätt
Du kan använda dig av en karta/jordglob
Namnge världsdelar
 • SO   3
Du kan med stöd namnet på någon världsdel
Du kan namnet på någon världsdel
Du kan namnen på flera världsdelar
Namnge världshav
 • SO   3
Du kan med stöd namnet på något världshav
Du kan namnet på något världshav
Du kan namnen på flera världshav
Namnge väderstreck
 • SO   3
Du kan med stöd namnet på något väderstreck
Du kan namnet på något väderstreck
Du kan namnen på flera väderstreck
Jämföra
 • SO   3
Du kan med stöd på ett enkelt sätt jämföra hur barn har det i olika delar av världen
Du kan på ett enkelt sätt jämföra hur barn har det i olika delar av världen
Du kan jämföra hur barn har det i olika delar av världen
Orsaker till flytt
 • SO   3
Du kan med stöd ge något exempel på varför människor kan behöva flytta
Du kan ge något exempel på varför människor kan behöva flytta
Du kan ge flera exempel på varför människor kan behöva flytta
Påverkan av flytt
 • SO   3
Du kan med stöd ge något exempel på hur en flytt kan påverka människor
Du kan ge något exempel på hur en flytt kan påverka människor
Du kan ge flera exempel på hur en flytt kan påverka människor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: