Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konflikter under 1900-talet

Skapad 2015-02-16 10:57 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Ett arbetsområde i åk 9 där eleverna kommer läsa om världskrigen, kalla kriget samt andra konflikter som har påverkat/påverkar mänskligheten.
Grundskola 9 Historia Svenska Samhällskunskap
Under hela 1900-talet har det varit konflikter i världen som påverkat/påverkar oss. Vi ska i detta arbetsområde läsa om världskrigen, kalla kriget samt andra konflikter som påverkar oss i dag.

Innehåll

Koppling till kursplanen

Innehåll

 • Första världskriget
 • Mellankrigstiden
 • Andra världskriget
 • Kalla kriget och efter krigstiden
 • Konfliker i Mellanöstern
 • Betydelsefulla personer under 1900-talet
 • Olika källors trovärdighet

 

Så här arbetar vi

Föreläsningar

Filmer

Fördjupningar

Diskussioner i grupp.

Övrigt se planeringen du fått.

Bedömning

Du visar dina kunskaper på lektioner, inlämningar, muntliga och skriftliga prov.

För högre målnivåer ska du se kopplingar mellan händelser och ska kunna förklara orsaker och konsekvenser för samhället samt för den enskilda individen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: